Uw voorkeursnascholingen gratis in uw inbox? Registreer nu.

Gezondheidsrecht - Wet bescherming persoonsgegevens - Wbp

Online
1 punt
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1)
Standaardtarief
€ 25.75

Iedereen heeft het recht te weten waarom en hoe een organisatie persoonsgegevens verwerkt. Rechten over persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Wbp. Soms kunnen personen hun persoonsgegevens laten blokkeren, bijvoorbeeld bij misbruik. Dienstverleners zijn daarom wettelijk verplicht persoonsgegevens goed te beschermen. Ook mogen zij alleen persoonsgegevens verwerken als daar een goede reden voor bestaat.

Doel:

Deze e-learning module draagt bij aan de competenties van de cursist om zijn of haar kennis met betrekking tot de wet- en regelgeving rond de Wet bescherming persoonsgegevens te vergroten.


Accreditatie:
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1) 1 punt

Competenties:
Onbekend

ICPC Codes:
Onbekend

- ADVERTENTIE -

Wij steunen Huisarts-Nascholing.nl