Uw voorkeursnascholingen gratis in uw inbox? Registreer nu.

Gezondheidsrecht - Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen - BOPZ

Online
1 punt
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1)
Standaardtarief
€ 25.75

In de e-learning module Wet Bopz wordt de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz) toegelicht. In de Wet Bopz is omschreven wanneer iemand onvrijwillig in een psychiatrisch ziekenhuis mag worden opgenomen of behandeld. Het voornaamste doel van de Wet Bopz is het bieden van rechtsbescherming aan personen die hiermee worden geconfronteerd.

Doel:

De cursus Wet Bopz draagt bij aan de competenties van de cursist om zijn of haar kennis met betrekking tot de wet- en regelgeving te vergroten. Deze cursus is nog niet aangepast aan de wijzigingen in het kader van de nieuwe wet Zorg en Dwang. Zodra deze wet door de Kamer is, zullen wij een nieuwe versie van de e-learning publiceren.


Accreditatie:
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1) 1 punt

Competenties:
Onbekend

ICPC Codes:
Onbekend

- ADVERTENTIE -

Wij steunen Huisarts-Nascholing.nl