Uw voorkeursnascholingen gratis in uw inbox? Registreer nu.

Privacywet AVG: wat moet en wat mag?

Online
2 punten
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1)
Standaardtarief
Onbekend
in abonnement

Informatie

In mei 2018 wordt de nieuwe Europese privacywet, de ‘Algemene Verordening Gegevensverwerking’, van toepassing. Met de komst van de AVG wordt afscheid genomen van onze Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) die sinds 2001 in Nederland van kracht was. Hoewel de bouwstenen waaruit de AVG bestaat voor een deel overeenkomen met die uit de Wbp, brengt de AVG ook veel verandering.

Organisaties, en dus ook zorgverleners, krijgen meer verantwoordelijkheden en zullen alle verwerkingen van persoonsgegevens nauwkeurig moeten documenteren. Personen van wie de gegevens worden verwerkt, krijgen meer rechten. Bovendien worden boetes op niet-naleving van de wet hoger, kunnen organisaties gehouden zijn een Functionaris Gegevensbescherming aan te stellen, een Privacy Impact Assessment uit te voeren en dienen ze rekening te houden met privacy by default en privacy by design. Verder is van belang dat de regels omtrent datalekken in de AVG nét weer anders zijn dan die uit de Wbp. Ook daar zal u dus rekening mee moeten houden.

Vanzelfsprekend vallen ook zorgverleners als huisartsen, fysiotherapeuten, tandartsen en mondhygiënisten onder de AVG. In de cursus zullen de veranderingen door het van toepassing zijn van de AVG voor zorgverleners helder in kaart worden gebracht en per deelonderwerp worden besproken. Onder meer zal worden besproken wat de AVG inhoudt en wat er verandert ten opzichte van de situatie van vóór mei 2018.

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

  • kunt u inhoudelijk meepraten over de AVG
  • kunt de gevolgen die de wet voor u als zorgverlener met zich meebrengt omschrijven
  • bent u bekend met de uitgangspunten van de AVG
  • kent u de kernbegrippen en weet wat u dient te handelen op basis van de AVG
  • kunt u, ook bij schending van de wet, bijvoorbeeld in het geval van een datalek, correct handelen

Accreditatie:
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1) 2 punten

Competenties:
Onbekend

ICPC Codes:
Onbekend

- ADVERTENTIE -

Wij steunen Huisarts-Nascholing.nl