Uw voorkeursnascholingen gratis in uw inbox? Registreer nu.

Dossiervoering

Online
2 punten
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1)
Standaardtarief
Onbekend
in abonnement

Iedere huisarts heeft de plicht een dossier bij te houden met daarin de medisch relevante informatie van zijn patiënten. Van veel informatie is zonder meer duidelijk dat die in een medisch dossier hoort. Het wordt lastiger om een keuze te maken bij informatie die misschien niet alledaags is of ogenschijnlijk niet van belang.

In deze cursus wordt inzicht gegeven in de eisen die aan een dossier en de inhoud ervan worden gesteld. Daarna komen verschillende valkuilen en missers aan bod die verhelderend zijn bij de vraag naar de omvang van de dossierplicht en van de daarbij horende rechten van de patiënt. Ook de bewaartermijn en mogelijke uitzonderingen vormen een onderdeel van de cursus, evenals de vraag wie verantwoordelijk is voor de inhoud van het dossier. Hoe bewaar je een medisch dossier? Welke informatie mag worden uitgewisseld met andere zorgverleners en hoe doe je dat?

Daarna komen de rechten van de patiënt aan bod, zoals het inzagerecht, recht om het dossier aan te passen of te laten vernietigen en het recht op informatie.

Deze cursus bestaat uit twee modules en een eindtoets.

Leerdoelen
Na het volgen van de cursus:

  • kent u de wettelijke basis van de dossierplicht
  • weet u wat er minimaal in het dossier moet worden vastgelegd
  • kunt u zelfstandig de vraag beantwoorden of informatie wel of niet in het dossier hoort (al dan niet met behulp van bronnen)
  • kent u de rechten van uw patiënten met betrekking tot het dossier kent u de beperkingen bij overdracht van informatie uit het dossier
  • weet u waar u overige zaken kunt opzoeken die met het dossier te maken hebben

Accreditatie:
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1) 2 punten

Competenties:
Onbekend

ICPC Codes:
Onbekend

- ADVERTENTIE -

Wij steunen Huisarts-Nascholing.nl