Uw voorkeursnascholingen gratis in uw inbox? Registreer nu.

Nascholingen van eHuisartspraktijk.nl

1 - 10 van 19

Veilig mobiel werken

E-learning - eHuisartspraktijk.nl - Online
Het is van groot belang dat je je mobile device (telefoon, tablet, IPad etc.) zo optimaal mogelijk beveiligd. In deze cursus maak je kennis met verschillende functies van jouw device en de invloed daarvan op het veilig mobiel werken. Voor wie Speciaal voor iedereen die zijn mobile device profess...
1 punt | € 23.00 | Nu beschikbaar

Epilepsie en verstandelijke gehandicapten in de ANW

E-learning - eHuisartspraktijk.nl - Online
Epilepsie is de meest voorkomende chronische neurologische aandoening.In Nederland heeft ongeveer één op de honderdvijftig mensen een vorm van epilepsie. Die verhouding is bij mensen met een verstandelijke beperking zelfs één op de drie. Inhoud Na het volgen van de...
1 punt | € 71.00 | Nu beschikbaar

Neurofibromatose type 1 voor huisartsen

E-learning - eHuisartspraktijk.nl - Online
Neurofibromatose type 1 (NF1) is een zeer zeldzame aandoening. Nu duurt het diagnosetraject vaak nog langer dan nodig is. Daarom is het belangrijk dat u Neurofibromatose type 1 op tijd kunt herkennen. INHOUD Deze module richt zich op de herkenning en diagnosestelling van Neurofibromatose type ...
Geen accreditatie | € 15.00 | Nu beschikbaar

AVG

E-learning - eHuisartspraktijk.nl - Online
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe privacywetgeving die vanaf mei 2018 van kracht is. Deze nieuwe wet heeft grote gevolgen voor zorgorganisaties. Juist in de zorg is zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens van groot belang. De AVG heeft de privacyrechten versterkt en aange...
2 punten | € 25.75 | Nu beschikbaar

Handhygiëne

E-learning - eHuisartspraktijk.nl - Online
De e-learning module Handhygiëne behandelt de internationale richtlijn van het wassen en ontsmetten van handen, het gebruik van steriele en niet-steriele handschoenen. Daarnaast worden situaties voor het toepassen van handhygiëne bekeken. Handhygiëne Handhygiëne voorkomt da...
1 punt | € 32.85 | Nu beschikbaar

Erfelijke diabetes in de huisartspraktijk

E-learning - eHuisartspraktijk.nl - Online
In uw huisartsenpraktijk behandelt u veel patiënten met diabetes mellitus (DM). Soms zijn de patiënten al lang onder behandeling, soms komen ze voor het eerst met klachten en is het aan u om de diagnose te stellen. In de meeste gevallen van diabetes gaat het om DM type 1 en type 2. Vormen ...
1 punt | € 49.50 | Nu beschikbaar

Tekenbeten en de ziekte van Lyme

E-learning - eHuisartspraktijk.nl - Online
Sinds 1994 wordt in Nederland een groeiend aantal mensen door teken gebeten. Zij kunnen daarbij besmet raken met virussen die serieuze ziekten kunnen veroorzaken. Deze cursus behandelt een van de bekendste infectieziekten overgedragen door teken: Lyme. Algemeen leerdoel: U kunt, na het doorlopen...
1 punt | € 58.20 | Nu beschikbaar

Urgentiedenken

E-learning - eHuisartspraktijk.nl - Online
Deze cursus verschaft u inzicht in de denk- en beslisroute van de triagist. Dit inzicht is vooral belangrijk voor huisartsen die op de huisartsenpost de telefonische triage ondersteunen door beschikbaar te zijn voor consultatie door de triagist. In deze cursus leert u hoe urgentiedenken verschilt va...
1 punt | € 60.00 | Nu beschikbaar

Effectief in gesprek

E-learning - eHuisartspraktijk.nl - Online
E-learning in combinatie met een klassikale training. Hoe krijgt u de patiënt/cliënt in korte tijd tijdens een consult in beweging en medeverantwoordelijk voor zijn of haar eigen ziekteherstel? Onderwerp: In deze e-learning leer je effectief in gesprek te gaan met behulp van de meth...
4 punten | € 169.00 | Nu beschikbaar

Van alledaagse klacht naar zeldzame aandoening

E-learning - eHuisartspraktijk.nl - Online
In deze cursus leert u de succesfactoren om een zeldzame aandoening vroegtijdig te signaleren. Aam de hand van concrete voorbeelden en tips krijgt u inzicht in hoe u voor het kind en de ouders het verschil tijdens de diagnostische zoektocht kunt maken. Leerdoel: Na het volgen van deze cursus wee...
1 punt | € 15.00 | Nu beschikbaar

1 - 10 van 19

Wij steunen Huisarts-Nascholing.nl