Uw voorkeursnascholingen gratis in uw inbox? Registreer nu.

Schouwen: wat komt erbij kijken?

Online
2 punten
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1)
Standaardtarief
Onbekend

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • kunt u globaal de relevante bepalingen in de Wet op de Lijkbezorging beschrijven
 • kunt u omschrijven wat de termen behandelend arts, gemeentelijke lijkschouwer, lijkschouw, NODOK en lijkvinding inhouden
 • kunt u uitleggen wat het verschil is tussen het begrip doodsoorzaak en aard van overlijden
 • weet u wanneer u wel een verklaring van overlijden mag afgeven en wanneer niet
 • weet u wat u moet doen als u zelf niet een verklaring van overlijden mag afgeven
 • weet u wat u moet doen bij een onverwacht en onverklaard overlijden van een minderjarige en van een volwassene
 • kunt u de aard van overlijden bij verschillende casus beredeneren
 • weet u wat een ‘calamiteit’ inhoudt en wat u in zo’n geval moet doen
 • kent u de verschillende onderdelen van de uitwendige lijkschouw
 • kunt u vier postmortale verschijnselen bij een lijkschouw opnoemen en weet u wanneer deze zich voordoen
 • kent u de regels van het beroepsgeheim rond het overlijden en weet u wat u wel en niet aan de FA, nabestaanden en politie mag mededelen
 • bent u op de hoogte van de inhoud van Handreiking Lijkschouw van de KNMG en Richtlijn Lijkschouw van het NHG

Accreditatie:
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1) 2 punten

Competenties:
Onbekend

ICPC Codes:
Onbekend

- ADVERTENTIE -

Wij steunen Huisarts-Nascholing.nl