Uw voorkeursnascholingen gratis in uw inbox? Registreer nu.

Diarree in de palliatieve fase

Online
1 punt
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1)
Standaardtarief
Onbekend
Alleen in abonnement

De huisarts heeft regelmatig te maken met patiënten in de palliatief-terminale fase. In de thuissituatie moet hij of zij door uitsluitend te vertrouwen op de anamnese en het lichamelijk onderzoek komen tot een beleid dat palliatie biedt voor de klachten van de patiënt Daarnaast moet hij of zij dit beleid ook kunnen (doen) uitvoeren zonder inzet van middelen en methodieken die in de klinische setting voorhanden zijn. Doorslaggevend is de eigen kennis en kunde, en die behoort up-to-date te zijn, zeker op het gebied van de palliatieve zorg. Dit geldt zeker ook voor zijn kennis over de diagnostiek en het beleid bij belastende symptomen als diarree, loze aandrang en tenesmi - symptomen die een ernstige lijdensdruk met zich meebrengen voor patiënten met een matige en kwetsbare conditie. In een dergelijke situatie mag een snel en accuraat optreden verwacht worden. Aan de hand van de inhoud van deze cursus kan de huisarts vragen en problemen op dit gebied op deskundige en effectieve wijze tegemoet treden.

Leerdoelen
Na het volgen van deze cursus:

  • heeft u kennis over de etiologie, diagnostiek en behandelwijze van diarree, loze aandrang en tenesmi in de palliatieve fase
  • kunt u inschatten in hoeverre en op welke wijze deze problematiek belastend is voor een patiënt in de laatste levensfase
  • kunt u een symptoomverlichtend beleid voeren bij klachten die het gevolg zijn van diarree, loze aandrang en tenesmi
  • kunt u de patiënt, diens naasten en de leden van het thuiszorgteam informeren over de achtergronden van de hierbij behorende klachten en van het hiervoor ingestelde symptomatische beleid

Accreditatie:
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1) 1 punt

Competenties:
Onbekend

ICPC Codes:
Onbekend

- ADVERTENTIE -

Wij steunen Huisarts-Nascholing.nl