Uw voorkeursnascholingen gratis in uw inbox? Registreer nu.

CVRM en lipiden

Online
2 punten
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1)
Standaardtarief
€ 60.00
Korting in abonnement

In deze nascholing komt de richtlijn Cardiovasculair risicomanagement van het NHG, hierna te noemen CVRM-Standaard, aan bod. Te beginnen met de pathogenese van atherosclerose. Hierna ligt de focus op de achtergronden van het risicoprofiel, de berekening van het risicopercentage, risicocommunicatie en rationale van leefstijlinterventie. Leefstijladvisering en samenwerking worden aangestipt, maar verder niet uitgebreid behandeld. Een aantal aspecten, zoals bijvoorbeeld etniciteit, wordt uitgediept middels de recent verschenen Europese richtlijn voor de preventie van cardiovasculaire ziekten.

In het tweede deel van de nascholing wordt de focus gelegd op lipidenstofwisseling, de rol van lipiden in atherogenese, dyslipidemieën en medicamenteuze behandeling van dyslipidemieën. Aan de hand van de CVRM-Standaard en de Europese richtlijn dyslipidemie worden streefwaarden van de behandeling besproken.
Behandeling van hypertensie of antistollingstherapie komen in deze nascholing niet aan bod (zie hiervoor de AccreDidact-uitgave Hypertensie 2015/3) .

Inhoud
Blok A Cardiovasculair risicomanagement
A1 Pathogenese van atherosclerose
A2 Cardiovasculaire risicobepaling

Blok B Lipiden
B1 De rol van lipiden in atherogenese
B2 Medicamenteuze behandeling van dyslipidemie


Accreditatie:
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1) 2 punten

Competenties:
Onbekend

ICPC Codes:
Onbekend

- ADVERTENTIE -

Wij steunen Huisarts-Nascholing.nl