Uw voorkeursnascholingen gratis in uw inbox? Registreer nu.

Diagnostiek van dementie in de huisartspraktijk

Online
1 punt
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1)
Standaardtarief
Onbekend
Alleen in abonnement

Het stellen van de diagnose dementie lijkt gemakkelijk maar levert vaak problemen op voor de huisarts. Zeker als de diagnose onderbouwd moet worden met feiten, bijvoorbeeld voor een indicatie van het CIZ. Een groot deel van de huisartsen verwijst daarom de patiënt voor deze diagnose naar de geriater, echter daar ontstaan steeds vaker lange wachttijden. Bovendien moet de patiënt naar het ziekenhuis terwijl de huisarts deze diagnose in veel gevallen in de thuissituatie kan stellen. In deze cursus leert de huisarts hoe hij de syndroomdiagnose dementie kan stellen volgens de NHG-Standaard dementie. De nadruk zal worden gelegd op de praktijk. Hoe kan de huisarts, met zo weinig mogelijk tijdsinvestering, op een zorgvuldige wijze de diagnose dementie stellen en wanneer moet hij/zij de hulp van de geriater, neuroloog of specialist ouderengeneeskunde inschakelen. Deze cursus vormt een inleiding op de cursus ‘Diagnostiek van verschillende vormen van dementie’. In laatstgenoemde cursus ligt de nadruk op de nosologie van dementie. Voor de gemiddelde huisarts is echter het proces wat vooraf gaat aan het benoemen van de oorzaak van de dementie van groter belang.

Deze cursus bestaat uit een module en een eindtoets.

Leerdoelen
Na het volgen van deze cursus:

  • kunt u aangeven wat het belang is van het tijdig stellen van de diagnose dementie
  • kunt u het stappenplan volgens de NHG-Standaard Depressie toepassen in de praktijk
  • kunt u de diagnose dementie onderbouwen met uw resultaten van het onderzoek
  • kunt u vertellen wanneer en waarvoor u een patiënt moet verwijzen naar de specialist ouderengeneeskunde of geriater voor de diagnose dementie

Accreditatie:
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1) 1 punt

Competenties:
Onbekend

ICPC Codes:
Onbekend

- ADVERTENTIE -

Wij steunen Huisarts-Nascholing.nl