Uw voorkeursnascholingen gratis in uw inbox? Registreer nu.

Diagnostiek van verschillende vormen van dementie

Online
4 punten
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1)
Standaardtarief
Onbekend
Alleen in abonnement

In deze cursus leert u de verschillende vormen van dementie kennen. U leert waarom het stellen van de diagnose dementie belangrijk is. U krijgt inzicht in de epidemiologie van dementie. Verder maakt u kennis met de diagnostische criteria voor de ziekte van Alzheimer, vasculaire dementie, frontotemporale dementie, dementie met Lewy bodies, dementie door Parkinson en milde cognitieve stoornissen (mild cognitive impairment, MCI).

U leert de verschillende onderdelen van het diagnostisch onderzoek van dementie kennen. Ziektediagnostiek bestaat uit anamnese en heteroanamnese, observatie, lichamelijk, neurologisch en psychiatrisch onderzoek, laboratoriumonderzoek, neuropsychologisch en beeldvormend onderzoek, eeg-onderzoek, liquor- en genetisch onderzoek. Ook zorgdiagnostiek is een onderdeel van het diagnostisch proces. Daarnaast komen verschillende valkuilen bij het diagnosticeren van dementie in deze cursus aan bod.

Deze cursus bestaat uit twee modules. In module 1 komen het basisonderzoek en aanvullend onderzoek aan bod, evenals de diagnostische criteria van de ziekte van Alzheimer (ZvA), dementie met Lewy bodies (DLB) en parkinsondementie (PDD). Module 2 behandelt de diagnostiek van vasculaire dementie (VaD), frontotemporale dementie (FTD) en mild cognitive impairment (MCI), evenals specialistisch onderzoek en zorgdiagnostiek. Module 1 en 2 leveren gezamenlijk 4 punten op.

Leerdoelen
Na het volgen van deze cursus (module 1 en 2):

  • weet u waarom het stellen van de diagnose dementie in een vroeg stadium belangrijk is
  • kent u de epidemiologie van de verschillende vormen van dementie
  • kent u de diagnostische criteria van het dementiesyndroom
  • kent u de overeenkomsten en verschillen tussen de ziekte van Alzheimer (ZvA), vasculaire dementie (VaD), frontotemporale dementie (FTD), dementie met Lewy bodies (DLB), parkinsondementie (Parkinson’s disease dementia, PDD) en milde cognitieve stoornissen (mild cognitive impairment, MCI)
  • bent u op de hoogte van de onderzoeken die nodig zijn om dementie te diagnosticeren, waarbij u weet welke onderzoeken standaard en welke onderzoeken aanvullend zijn
  • bent u op de hoogte van zorgdiagnostiek
  • kent u de valkuilen bij de diagnostiek van delier en/of dementie
  • kent u de valkuilen bij de diagnostiek van depressie en/of dementie

Accreditatie:
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1) 4 punten

Competenties:
Onbekend

ICPC Codes:
Onbekend

- ADVERTENTIE -

Wij steunen Huisarts-Nascholing.nl