Uw voorkeursnascholingen gratis in uw inbox? Registreer nu.

Benzodiazepineafhankelijkheid

Online
1 punt
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1)
Standaardtarief
Onbekend
Alleen in abonnement

Benzodiazepinen hebben sinds de jaren zestig de barbituraten vervangen en zijn populaire medicijnen tegen onrust, angsten, problemen met slapen. Daarnaast worden ze gebruikt als anestheticum, bij een epileptisch insult en bij de behandeling van het alcoholonttrekkingssyndroom. Ze zijn zelfs zo populair dat patiënten ze jarenlang blijven gebruiken - tegen adviezen en richtlijnen in - en ondanks dat deze medicijnen slechts binnen strikte criteria vergoed worden. Deze indicaties zijn epilepsie, angststoornissen indien therapie met antidepressiva heeft gefaald, multipele psychiatrische problematiek en palliatieve sedatie bij terminale zorg; ook wordt diazepam vergoed bij spierspasmen door neurologische aandoeningen. Na ingang van deze maatregel in 2009 daalde het totaal aantal verstrekte benzodiazepinen initieel, daarna stegen de bedragen vergoed en betaald echter weer. Het vereist dus aanhoudende aandacht om zo min mogelijk benzodiazepinen voor te schrijven, en chronische gebruikers te stimuleren tot minderen en stoppen. Deze module geeft u handvaten voor de signalering, de gespreksvoering en gedragsmatige interventies.

Leerdoelen
Na het volgen van deze cursus:

  • kunt u beschrijven wat de prevalentie van benzodiazepineafhankelijkheid is in de populatie volwassenen in Nederland
  • kunt u de DSM-5-criteria voor de stoornis benzodiazepineafhankelijkheid opnoemen
  • kunt u een anamnese voeren gericht op het signaleren van benzodiazepineafhankelijkheid
  • kunt u verschillende screeningsinstrumenten voor benzodiazepineafhankelijkheid toepassen
  • heeft u kennis van de psychiatrische aandoeningen als angst, depressie en cognitieve stoornissen die met benzodiazepineafhankelijkheid geassocieerd zijn
  • heeft u kennis van de somatische aandoeningen als valincidenten en incontinentie die met benzodiazepineafhankelijkheid geassocieerd zijn
  • kunt u gedragsinterventies bij onrust, angst en slaapproblemen noemen
  • kunt u een diazepam-afbouwschema maken, gebaseerd op het voormalige gebruik van benzodiazepines

Accreditatie:
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1) 1 punt

Competenties:
Onbekend

ICPC Codes:
Onbekend

- ADVERTENTIE -

Wij steunen Huisarts-Nascholing.nl