Uw voorkeursnascholingen gratis in uw inbox? Registreer nu.

Ontwikkelingsstoornissen - Inleiding

Online
1 punt
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1)
Standaardtarief
Onbekend
Alleen in abonnement

‘Dokter, heeft mijn man autisme of ADHD?’ is een voorbeeld van een ingewikkelde vraag zoals ze steeds vaker in de HAP gesteld worden nu ontwikkelingsstoornissen meer bekendheid hebben gekregen. Om een eerste antwoord te kunnen geven op dat soort vragen is het belangrijk te weten wat we onder ontwikkelingsstoornissen verstaan. In deze cursus wordt het kwetsbaarheidsmodel als alternatief voor het laesiemodel gepresenteerd om aannemelijk te maken dat de invloed van de omgeving (school, gezin, baan, huis, buren, gezondheid, lawaai etc.) op het individu, in combinatie met de aanleg, resulteert in het ontwikkelen van meer of minder autisme of ADHD-symptomen. Die symptomen komen en gaan al naar gelang de context waarin iemand zich bevindt. Welke omgevingsfactoren zijn risicovol en hoe kunt u deze signaleren? Welke generieke gevolgen heeft een ontwikkelingsstoornis voor de behandeling en welke rol kunt u als huisarts daarin spelen?

Deze cursus bestaat uit een module en een eindtoets.

Leerdoelen
Na het volgen van deze cursus:

  • weet u waar de classificatie van ASS en ADHD te vinden is in DSM IV en 5
  • kunt u het verschil tussen het laesie en het kwetsbaarheidsmodel uitleggen
  • kunt u op patiëntniveau uitleggen wat een ontwikkelingsstoornis is en kunt u daarbij voorbeelden geven van omgevingsinvloeden
  • kunt u beschrijven uit welke componenten de behandeling kan bestaan

Accreditatie:
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1) 1 punt

Competenties:
Onbekend

ICPC Codes:
Onbekend

- ADVERTENTIE -

Wij steunen Huisarts-Nascholing.nl