Uw voorkeursnascholingen gratis in uw inbox? Registreer nu.

Transitie van Bopz naar WvGGZ

Online
4 punten
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1)
Standaardtarief
Onbekend

Leerdoel

Hoofdleerdoel:

Je begrijpt de basisprincipes van de WvGGZ en past deze toe bij de uitvoering van jouw werkzaamheden.

Subleerdoelen:

Begrijpen wat de basisprincipes van de WvGGZ zijn. Nodig is:

Weten wat het verschil is tussen Bopz en WvGGz.
Weten wat de doelstellingen zijn van de invoering van de WvGGz.
Weten wie een aanvraag voor het voorbereiden van een zorgmachtiging mogen indienen volgens de WvGGZ bij de geheesheer-directeur.
Weten wat een zorgmachtiging, een crisismaatregel en een zelfbindingsverklaring zijn.
Weten wat een plan van aanpak, een zorgkaart en een zorgplan zijn.
Weten hoe een aanvraag voor verplichte zorg ingediend moet worden.

Toepassen van de nieuwe richtlijnen als gevolg van de invoering van de WvGGZ. Nodig is:

Weten welke verantwoordelijkheden bij een eigen functie liggen wanneer een cliënt in aanraking komt met de WvGGZ.
Aanvragen en uitvoeren van processen voortkomend uit de WvGGZ.


Accreditatie:
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1) 4 punten

Competenties:
Onbekend

ICPC Codes:
Onbekend

- ADVERTENTIE -

Wij steunen Huisarts-Nascholing.nl