Uw voorkeursnascholingen gratis in uw inbox? Registreer nu.

Motiverende gespreksvoering 1

Online
4 punten
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1)
Standaardtarief
Onbekend

Leerdoel

De volgende hoofdleerdoelen worden in deze basismodule motiverende gespreksvoering afgedekt:

 • De cursist ziet het nut van motiverende gespreksvoering in
 1. De cursist realiseert zich dat de kans op het gewenste gedrag vele malen groter is.
 2. De cursist realiseert zich dat hij beter in staat is het herstelproces richting te geven.
 • De cursist weet wat motiverende gespreksvoering inhoudt.
 • De cursist kan de verschillende aspecten op basaal niveau herkennen en weet wat elk proces inhoudt.
 • De cursist weet wat de spirit is.
 • De cursist is bekend met de vier processen en weet wat het proces engageren inhoudt. De cursist is bekend met de ORBSI in het kader van engageren.

Leertraject

Deze module maakt onderdeel uit van het blended leertraject Motiverende gespreksvoering. Binnen dit leertraject zijn naast 4 e-learning modulen, een handleiding voor de invulling van een training en een toets (uitgevoerd door NSPOH) beschikbaar. Zie voor meer informatie:

 • Motiverende gespreksvoering 2
 • Motiverende gespreksvoering 3
 • Motiverende gespreksvoering 4
 • Handleiding training MGV

Accreditatie:
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1) 4 punten

Competenties:
Onbekend

ICPC Codes:
Onbekend

- ADVERTENTIE -

Wij steunen Huisarts-Nascholing.nl