Uw voorkeursnascholingen gratis in uw inbox? Registreer nu.

Familiaal geweld

Online
2 punten
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1)
Standaardtarief
€ 60.00
Aangepaste prijs in abonnement

Onder familiaal geweld verstaan we de aantasting van de persoonlijke integriteit (lichamelijk, psychisch en economisch) van het slachtoffer door iemand uit de familiekring. Hiertoe behoren ook (ex-)partners, gezins- of familieleden en huisvrienden van het slachtoffer.
Familiaal geweld (FG) is de meest voorkomende vorm van geweld waarmee mensen te maken hebben.
In dit nascholingsprogramma wordt aandacht besteed aan het herkennen van de signalen van partnergeweld en kindermishandeling aan de hand van de klinische presentatie van het probleem door de patiënt tijdens het consult. Het bespreekbaar maken van partnergeweld en kindermishandeling en hoe te handelen vormen de leidraad. De kennis opgedaan in dit nascholingsprogramma is ook toepasbaar op de groepen die nu niet besproken zijn zoals ouderen, ouders die door hun kinderen mishandeld worden en families waarbij eergerelateerd geweld een rol speelt.

Inhoud
Blok A Signalering en bespreekbaar maken van familiaal geweld
A1 Probleemdefinitie en achtergrond
A2 Casuïstiek
A3 Familiaal geweld en de verborgen signalen
A4 Bespreekbaar maken en vraagmethoden

Blok B Diagnostiek, hulp en handelen bij familiaal geweld
B1 Diagnostiek: vervolg casuïstiek
B2 Hulpverlening bij partnergeweld: motiveren voor de volgende stap
B3 Handelen bij kindermishandeling: consultatie en verwijzing

Doelstellingen van dit nascholingsprogramma

Na afloop van deze nascholing:

  • beschikt u over kennisaspecten van familiaal geweld;
  • herkent u vormen van familiaal geweld, de fysieke en psychische gevolgen en het zorggebruik;
  • herkent u de signalen die veel voorkomen bij partnergeweld en kindermishandeling;
  • kunt u patiënten die te maken hebben met partnergeweld en kindermishandeling beter herkennen;
  • herkent u de signalen van kinderen die getuige zijn van partnergeweld;
  • herkent u de risicofactoren voor kindermishandeling;
  • bent u in staat partnergeweld en kindermishandeling te bespreken;
  • weet u hoe u het medisch beroepsgeheim hanteert bij familiaal geweld, evenals de KNMG-Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

Accreditatie:
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1) 2 punten

Competenties:
Onbekend

ICPC Codes:
Onbekend

- ADVERTENTIE -

Wij steunen Huisarts-Nascholing.nl