Uw voorkeursnascholingen gratis in uw inbox? Registreer nu.

Atriumfibrilleren

Online
1 punt
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1)
Standaardtarief
Onbekend

Tot voor kort waren de meeste patiënten met atriumfibrilleren (AF) onder controle bij decardioloog. In het kader van substitutie worden patiënten met stabiel atriumfibrilleren steedsvaker terugverwezen naar de huisarts. Hoe vaak moeten deze patiënten gezien worden en waarmoet de huisarts in zo’n geval op letten? En als u zelf een patiënt vindt met een onregelmatigepols, welk diagnostisch traject moet er dan volgen? Als er sprake blijkt van atriumfibrilleren,moet de patiënt dan een keer langs de cardioloog? In deze gratis en geaccrediteerde e-learninggeeft kaderhuisart Leo Wielaart antwoord op deze vragen.

Leerdoelen

  • kent u op hoofdlijnen de inhoud van de NHG-Standaard en weet u op welke punten deaanbevelingen afwijken van de cardiologenrichtlijn;
  • weet u hoe u de diagnose AF stelt;
  • weet u welke patiënten dienen te worden verwezen naar de 2e lijn;
  • weet u welke vorm van antistolling uw patiënt nodig heeft;
  • weet u waarop u moet letten bij de controles van uw patiënt;
  • bent u in staat een groot deel van de AF-patiënten zelfstandig te behandelen en tebegeleiden.

Accreditatie:
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1) 1 punt

Competenties:
Onbekend

ICPC Codes:
K: Tractus circulatorius

- ADVERTENTIE -

Wij steunen Huisarts-Nascholing.nl