Uw voorkeursnascholingen gratis in uw inbox? Registreer nu.

Landelijk Schakelpunt (LSP)

Online
1 punt
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1)
Standaardtarief
€ 30.00
Aangepaste prijs in abonnement

Ziekte, een ongeval of een blessure komt vaak onverwacht, bijvoorbeeld ’s avonds of in het weekend. Daardoor kan de patiënt bij een voor hem onbekende arts terechtkomen, bijvoorbeeld een waarnemer op de huisartsenpost. Dan is het belangrijk dat deze zorgverlener snel en gemakkelijk de actuele medische gegevens van de patiënt kan inzien. Zo krijgt de zorgverlener snel een betrouwbaar beeld van de actuele gezondheidssituatie van de patiënt, waardoor hij de juiste zorg kan geven.

Steeds meer huisartsen, huisartsenposten, apotheken en ziekenhuizen maken gebruik van het Landelijk Schakelpunt (LSP) om medische gegevens te delen met andere zorgverleners. Zij kunnen 24 uur per dag, zeven dagen per week medische gegevens bij elkaar opvragen.
Hoe werkt gegevensuitwisseling via het Landelijk Schakelpunt precies? En wat houdt dat in voor de huisartsenpraktijk? Daarover heeft de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) in samenwerking met AccreDidact een online nascholing ontwikkeld. Deze module gaat inhoudelijk in op wat het LSP is en hoe het werkt. Ook komt aan de orde hoe u patiënten om toestemming vraagt en welke wet- en regelgeving hieraan ten grondslag ligt.

Inhoud
Blok A Wat is het LSP?
A1 Het Landelijk Schakelpunt
A2 Randvoorwaarden en meerwaarde van LSP

Blok B Beveiliging en toestemming
B1 Beveiliging
B2 Toestemming geven
B3 Toestemming vragen

Over de auteurs
Drs. Timo van Poppel is communicatieadviseur bij de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ).
Marieke van der Pols is medewerker Registraties en Toestemmingen bij de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ). Daarnaast geeft zij trainingen over het Landelijk Schakelpunt aan dokters- en apothekersassistenten.
VZVZ (www.vzvz.nl) is verantwoordelijk voor de uitwisseling van medische gegevens via het Landelijk Schakelpunt.


Doelstellingen van dit nascholingsprogramma
Na afloop van deze nascholing:

  • weet u wat het Landelijk Schakelpunt (LSP) inhoudt;
  • weet u waarom het belangrijk is patiënten om toestemming te vragen voor het delen van hun gegevens met andere zorgverleners via het LSP;
  • weet u welke zorgverleners gebruik kunnen maken van het LSP en welke gegevens zij beschikbaar kunnen stellen en kunnen inzien;
  • weet u op welke manieren het Landelijk Schakelpunt beveiligd is;
  • bent u in staat patiënten efficiënt en goed te informeren over de uitwisseling van medische gegevens via het Landelijk Schakelpunt;
  • kunt u patiënten op de juiste manier om toestemming vragen en deze toestemming registreren.

Accreditatie:
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1) 1 punt

Competenties:
Onbekend

ICPC Codes:
Onbekend

- ADVERTENTIE -

Wij steunen Huisarts-Nascholing.nl