Uw voorkeursnascholingen gratis in uw inbox? Registreer nu.

Polyfarmacie bij ouderen

Online
2 punten
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1)
Standaardtarief
€ 48.00
Korting voor leden en AIOS

Doelstelling van dit nascholingsprogramma is bewustwording van de mogelijke schadelijke effecten en risico's van polyfarmacie bij ouderen. Ook wordt er aandacht besteed aan de rol van de huisarts bij de begeleiding van deze kwetsbare groep.

‘Een verplichte medicatiebeoordeling is van levensbelang voor (kwetsbare) ouderen.’
Hans Muis, voorzitter Unie Katholieke Bond Ouderen

PIN Polyfarmacie bij ouderen in vogelvlucht:

  • Een actueel medicatieoverzicht is de basis van de medicatiebeoordeling.
  • Medicatiebeoordeling is een intensief proces in vijf stappen, dat tot doel heeft de veiligheid van kwetsbare 65-plussers met polyfarmacie te waarborgen.
  • Voorwaarde voor een goede medicatiebeoordeling is de gezamenlijke betrokkenheid van patiënt, arts en apotheker.
  • De ‘Start- en Stopcriteria’ zijn voor de huisarts een belangrijk hulpmiddel bij het voorschrijven van geneesmiddelen aan 65-plussers.

Accreditatie:
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1) 2 punten

Competenties:
Onbekend

ICPC Codes:
Onbekend

- ADVERTENTIE -

Wij steunen Huisarts-Nascholing.nl