Uw voorkeursnascholingen gratis in uw inbox? Registreer nu.

ADEPD awareness

Online
1 punt
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1)
Standaardtarief
€ 57.50

In de cursus ADEPD worden de richtlijnen voor Adequate Dossiervorming met een Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) in huisartspraktijken behandeld. Deze richtlijnen en bijbehorende registratiemethodiek zijn opgesteld door de NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap). Huisartspraktijken kunnen hiermee consistent, correct en betrouwbaar onderling informatie vanuit EPD’s uitwisselen. De e-learning module ADEPD is ontwikkeld met de huisartsendienst Twente-Oost en huisartsenpost Hengelo.

Doel : De cursus ADEPD awareness heeft tot doel u te informeren over de standpunten van de NHG ten aanzien van adequate dossiervorming elektronisch patiëntendossier met bijzondere aandacht voor het Episodegericht Registreren (EGR).


Accreditatie:
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1) 1 punt

Competenties:
Onbekend

ICPC Codes:
Onbekend

- ADVERTENTIE -

Wij steunen Huisarts-Nascholing.nl