Uw voorkeursnascholingen gratis in uw inbox? Registreer nu.

Kenmerkende symptomen in de palliatieve fase

Online
2 punten
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1)
Standaardtarief
Onbekend
Alleen in abonnement

In de allerlaatste levensfase zijn symptomen als vermoeidheid, anorexie, gewichtsverlies en dehydratie bijna altijd aanwezig. Omdat u als huisarts regelmatig patiënten in deze laatste fase begeleidt dient u de oorzaken en gevolgen van deze symptomen te kennen. Bovendien moet u een rationeel beleid kunnen voeren wanneer dergelijke symptomen voor de patiënt een (te) grote belasting vormen. Deze kenmerkende symptomen leveren in de praktijk evenzoveel kenmerkende vraagstukken op, zoals de vraag of er wel of niet kunstmatig vocht moet worden toegediend. Aan de hand van de inhoud van deze cursus kunt u dergelijke vragen van een antwoord voorzien.

Deze cursus bestaat uit drie modules en een eindtoets.

Leerdoelen
Na het volgen van deze cursus:

  • hebt u kennis over de prevalentie van de symptomen vermoeidheid, anorexie en dehydratie
  • kunt u deze symptomen diagnosticeren
  • kunt u inschatten in hoeverre en op welke wijze deze symptomen belastend zijn voor de patiënt
  • kunt u een rationeel beleid voeren inzake symptoomverlichting
  • kunt u de patiënt, diens naasten en de verzorgenden op een juiste wijze informeren over de betekenis van deze symptomen in de laatste levensfase

Accreditatie:
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1) 2 punten

Competenties:
Onbekend

ICPC Codes:
Onbekend

- ADVERTENTIE -

Wij steunen Huisarts-Nascholing.nl