Uw voorkeursnascholingen gratis in uw inbox? Registreer nu.

Palliatieve sedatie

Online
1 punt
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1)
Standaardtarief
Onbekend
Alleen in abonnement

In de laatste dagen voor het overlijden van een patiënt kunt u tot de conclusie komen dat er een indicatie voor continue palliatieve sedatie bestaat. Ook kan het voorkomen dat, ondanks adequate symptoomverlichting, de patiënt en/of diens familie vraagt om palliatieve sedatie. Wanneer bestaat er nu een indicatie voor palliatieve sedatie? Wat voor soorten palliatieve sedatie bestaan er? Hoe voer je continue palliatieve sedatie zorgvuldig uit?

De arts die de inhoud van deze cursus beheerst, is in staat om adequaat te handelen rondom palliatieve sedatie.

Deze cursus bestaat uit een module en een eindtoets.

Leerdoelen
Na het volgen van deze cursus:

• kunt u de verschillende soorten palliatieve sedatie benoemen
• kunt u uitleggen wat onder de verschillende soorten palliatieve sedatie verstaan wordt
• kunt u de indicatie stellen voor het starten van een continue palliatieve sedatie
• weet u met welke medicatie u een continue palliatieve sedatie kunt uitvoeren
• weet u hoe en wanneer u evalueert tijdens een traject van continue sedatie
• heeft u handvatten voor wat er rondom een traject van palliatieve sedatie komt kijken
• heeft u handvatten in het gesprek met patiënt en familie wanneer het over sedatie gaat


Accreditatie:
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1) 1 punt

Competenties:
Onbekend

ICPC Codes:
Onbekend

- ADVERTENTIE -

Wij steunen Huisarts-Nascholing.nl