Uw voorkeursnascholingen gratis in uw inbox? Registreer nu.

Symptoomverlichting bij misselijkheid, braken en ascites

Online
2 punten
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1)
Standaardtarief
Onbekend
Alleen in abonnement

Misselijkheid en braken treden vaak, maar niet altijd, in combinatie met elkaar op. Deze symptomen doen zich regelmatig voor bij oncologische patiënten in de (pre)terminale fase. Met name bij patiënten met een mammacarcinoom, abdominale tumoren en in mindere mate bij patiënten met een bronchuscarcinoom of een hersentumor. Behalve de onderliggende ziekte kan ook de ingezette medicatie (denk bijvoorbeeld aan opioïden) leiden tot deze symptomen. De kennis die in deze cursus aandraagt is gebaseerd op oncologische problematiek maar is evenzeer aanwezig bij niet-oncologische patiënten die kampen met misselijkheid en/of braken, zoals o.a. patiënten met terminaal hartfalen.
Ascites is een andere relevante complicatie die in de laatste ziektefase kan optreden, met name bij patiënten met een gestoorde leverfunctie. Ascites is een pathologische vochtophoping in de peritoneaalholte. De huisarts dient bekend te zijn met ontstaanswijze en de problematiek van deze complicatie, alsmede van de wijze waarop bijbehorende klachten verlicht kunnen worden.

Deze cursus bestaat uit twee modules en een eindtoets.

Leerdoelen
Na het volgen van deze cursus:

  • kent u de prevalentie en kunt u de symptomen van misselijkheid en braken, alsmede van ascites beschrijven
  • bent u in staat om deze symptomen/deze pathologie te diagnosticeren
  • kunt u inschatten in hoeverre en op welke wijze deze problematiek belastend kan zijn voor een patiënt in de laatste levensfase
  • kunt u een symptoomverlichtend beleid voeren ten aanzien van de klachten die hiermee gepaard gaan
  • kunt u de patiënt, diens naasten en verzorgenden informeren over de achtergronden van de symptomen en van het ingestelde beleid

Accreditatie:
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1) 2 punten

Competenties:
Onbekend

ICPC Codes:
Onbekend

- ADVERTENTIE -

Wij steunen Huisarts-Nascholing.nl