Uw voorkeursnascholingen gratis in uw inbox? Registreer nu.

Samenwerken met een specialist ouderengeneeskunde

Online
1 punt
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1)
Standaardtarief
Gratis

Ouderen met complexe zorgvragen blijven langer thuis wonen. Minister Schippers en staatsecretaris Van Rijn geven aan dat de zorg in de eerste lijn voor deze doelgroep verstevigd moet worden. De zorg voor ouderen met complexe problemen vraagt om proactieve samenhangende zorg.

Zij vergroten daarom de mogelijkheden voor specialisten ouderengeneeskunde om buiten het verpleeghuis hun vak uit te oefenen. Vanuit de huisartsen komt steeds vaker de vraag voor ondersteuning door een specialist ouderengeneeskunde. LHV en Verenso hebben daartoe een convenant opgesteld. Maar wat kun je ze voor vragen en waar kun je ze vinden? Welke mogelijkheden heeft een specialist ouderengeneeskunde? Welke samenwerkingsmogelijkheden zijn er? En de POH ouderen? Hoe wordt het gefinancierd? En hoe verhoudt een specialist ouderengeneeskunde zich tot een kaderhuisarts ouderen?

Deze cursus bestaat uit een module en een eindtoets.

Leerdoelen
Na het volgen van deze cursus:

  • kunt u uitleggen wat een specialist ouderengeneeskunde voor u kan bijdragen
  • kunt u beschrijven welke samenwerkingsmogelijkheden er zijn
  • weet u hoe de financiering geregeld is
  • kunt u het verschil tussen kaderhuisarts ouderen en specialist ouderengeneeskunde benoemen

Accreditatie:
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1) 1 punt

Competenties:
Onbekend

ICPC Codes:
Onbekend

- ADVERTENTIE -

Wij steunen Huisarts-Nascholing.nl