Uw voorkeursnascholingen gratis in uw inbox? Registreer nu.

Advance care planning

Online
2 punten
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1)
Standaardtarief
Onbekend
Alleen in abonnement

Palliatieve zorg is een wezenlijk onderdeel van de huisartsgeneeskunde. Een proactieve benadering van klachten en problemen die in de nabije toekomst verwacht (kunnen) worden is essentieel voor adequate palliatieve zorg. Behoeften en wensen van patiënten zijn hierbij leidend. Maar hoe herkent u als huisarts tijdig patiënten die voor palliatieve zorg in aanmerking komen? En wat bespreekt u rond het levenseinde? Hoe legt u behoeften, wensen en doelen in het behandelplan vast?

Een middel hierbij is advance care planning (ACP). ACP is een proces waarbij patiënten en hun vertegenwoordigers ondersteund worden om in terugkerende dialoog met zorgverleners – op basis van hun waarden en opvattingen – zinvolle en haalbare doelen voor hun huidige en toekomstige behandelingen en zorg te bepalen.

Aan de hand van casuïstiek en theorie wordt in deze cursus het proces van ACP doorlopen, zodat u zich hierin verder kunt bekwamen.

Deze cursus bestaat uit twee modules en een eindtoets.

Leerdoelen
Na het volgen van deze cursus:

  • kunt u omschrijven wat advance care planning is
  • kunt u de relevantie van advance care planning voor de kwaliteit van zorg uitleggen
  • kunt u de beoogde resultaten van advance care planning benoemen
  • kunt u de mogelijke aanleidingen voor advance care planning herkennen
  • kunt de relevante gesprekspunten en gespreksvaardigheden die nodig zijn bij advance care planning combineren
  • kunt u de verschillende rollen en taakverdeling van betrokken disciplines beschrijven

Accreditatie:
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1) 2 punten

Competenties:
Onbekend

ICPC Codes:
Onbekend

- ADVERTENTIE -

Wij steunen Huisarts-Nascholing.nl