Uw voorkeursnascholingen gratis in uw inbox? Registreer nu.

Terminaal hartfalen en pulmonale problematiek in de palliatieve fase

Online
2 punten
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1)
Standaardtarief
Onbekend
Alleen in abonnement

De specialist ouderengeneeskunde heeft regelmatig te maken met patiënten in de palliatief-terminale fase waarbij hij voor de behandeling van soms complexe cardiale of pulmonale problematiek aangewezen is op eigen kennis en kunde. Het hebben van up-to-date kennis over diagnostiek en beleid zijn van doorslaggevende waarde, te meer omdat het hierbij vaak gaat om symptomen (dyspneu, pijn op de borst) die door de patiënt als zeer beangstigend en bedreigend worden ervaren. Problematiek dus die een ernstige lijdensdruk met zich mee kan brengen voor patiënten die in een matige en kwetsbare conditie verkeren. Aan de hand van de inhoud van deze cursus kunt u vragen en problemen op dit gebied op deskundige en effectieve wijze tegemoet treden.

Leerdoelen
Na het volgen van deze cursus:

  • heeft u kennis over de prevalentie van de symptomen die gerelateerd zijn aan de terminale fase van hartfalen en COPD
  • kunt u deze symptomen diagnosticeren
  • kunt u inschatten in hoeverre en op welke wijze deze symptomen belastend zijn voor een patiënt in de palliatieve fase
  • kunt u een symptoomverlichtend beleid voeren bij terminaal hartfalen.
  • kunt u symptoomverlichtend beleid voeren bij dyspneu ten gevolge van hartfalen en/of COPD in de terminale fase
  • weet u hoe u symptoomverlichtend kunt handelen bij hoesten en reutelen
  • kunt u de patiënt, diens naasten en de leden van het zorg- en behandelteam informeren over de achtergronden van de symptomen en van het ingestelde beleid

Accreditatie:
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1) 2 punten

Competenties:
Onbekend

ICPC Codes:
Onbekend

- ADVERTENTIE -

Wij steunen Huisarts-Nascholing.nl