Uw voorkeursnascholingen gratis in uw inbox? Registreer nu.

Hartfalen

Online
2 punten
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1)
Standaardtarief
Onbekend
Alleen in abonnement

Hartfalen is een neurohormonale ontregeling die samenhangt met de pompfunctie van het hart. Er zijn tal van verschijningsvormen van hartfalen, wat ertoe leidt dat het een heterogeen ziektebeeld is. Afhankelijk van de verschijningsvorm wordt het ziektebeeld met verschillende diagnostische methoden geëvalueerd.
In zijn leven krijgt tussen 20 en 30% in Nederland te maken met hartfalen. Volgens huisartsenregistratiesystemen krijgen circa 37.000 patiënten (16.000 mannen en 21.000 vrouwen de diagnose hartfalen en hebben in 2010 geschat 130.000 personen deze ziekte. In 2010 stierven in de categorie 75-plus 1967 mannen en 3745 vrouwen aan chronisch hartfalen.

Deze cursus Hartfalen is gesplitst in twee modules (een module Diagnostiek en een module Behandeling) die gezamenlijk aan het eind van module 2 worden getoetst. Zowel voor de diagnostiek als voor de behandeling geldt dat de situaties van toepassing zijn op de thuiswonende cliënt als op de in het verpleeghuis wonende cliënt.
In de module Behandeling komen verschillende groepen medicamenten aan bod: diuretica, ACE-remmers, bètablokkers, aldosteronantagonisten, angiotensine-II-receptorantagonisten, digoxine, vaatverwijders en calciumantagonisten. In deze cursus treft u recente inzichten aan over de waarde van deze middelen bij ouderen met complexe pathologie en een beperkte levensduur.

Deze cursus bestaat uit twee modules en een eindtoets.

Leerdoelen
Na het volgen van deze cursus:

  • bent u bekend met de problematiek van het definiëren van hartfalen
  • hebt u kennis over de vele oorzaken en de pathofysiologie van hartfalen
  • bent u bekend met de verschillende verschijningsvormen van hartfalen
  • weet u welke diagnostische middelen u ter beschikking staan
  • kunt u symptoomgestuurde therapeutische keuzes maken

Accreditatie:
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1) 2 punten

Competenties:
Onbekend

ICPC Codes:
Onbekend

- ADVERTENTIE -

Wij steunen Huisarts-Nascholing.nl