Uw voorkeursnascholingen gratis in uw inbox? Registreer nu.

Dyspneu bij patiënten met een gevorderde maligniteit

Online
1 punt
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1)
Standaardtarief
Onbekend

Dyspneu is in de palliatieve fase van patiënten met een maligniteit in het algemeen en bij hetlongcarcinoom in het bijzonder een frequent optredend symptoom, dat de kwaliteit van hetleven ernstig kan beïnvloeden. In deze e-learningsmodule leert u, aan de hand van uitgebreidecasuïstiek, dyspneu op een holistische wijze behandelen. Daarbij is niet alleen aandacht voormedicamenteuze therapie, maar ook voor existentieel lijden, psychische problematiek ensociale factoren.


Accreditatie:
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1) 1 punt

Competenties:
Onbekend

ICPC Codes:
Onbekend

- ADVERTENTIE -

Wij steunen Huisarts-Nascholing.nl