Uw voorkeursnascholingen gratis in uw inbox? Registreer nu.

Cardiovasculair risicomanagement

Online
3 punten
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1)
Standaardtarief
Onbekend
Alleen in abonnement

Als huisarts ziet u uw patiënten meestal al voordat er sprake is van cardiovasculaire morbiditeit. U bent daarom de aangewezen persoon voor het screenen van de patiënten die bij u op het spreekuur komen. Door het herkennen van uw risicopatiënten, het opstellen van een risicoprofiel en het inzetten van een gerichte (preventieve) behandeling, kunt u de cardiovasculaire morbiditeit en sterfte in uw praktijk aanzienlijk verminderen.

In deze cursus zullen aan de hand van de NHG-Standaard ‘Cardiovasculair risicomanagement’ de risicofactoren voor hart- en vaatziekten (HVZ) besproken worden. Omdat de CBO richtlijn gelijk is aan de NHG-Standaard wordt in deze cursus verder alleen over de NHG-Standaard gesproken.
De onderwerpen diabetes mellitus, hypertensie, reumatoïde artritis en dislipidemie en de bijbehorende behandelingen zullen uitgebreid aan bod komen.


Voor het vormgeven van uw consulten is de NHG-Standaard ‘Het PreventieConsult’ (2011) leidend.


Accreditatie:
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1) 3 punten

Competenties:
Onbekend

ICPC Codes:
Onbekend

- ADVERTENTIE -

Wij steunen Huisarts-Nascholing.nl