Uw voorkeursnascholingen gratis in uw inbox? Registreer nu.

Morfine - werking en bijwerkingen

Online
2 punten
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1)
Standaardtarief
Onbekend
Alleen in abonnement

Er bestaan de nodige fabels en misverstanden over het gebruik van morfine - niet in de laatste plaats bij de patiënt zelf. Bij nauwkeurig gebruik is het echter nog steeds de 'Gouden Standaard' als het gaat om pijnbestrijding. In deze cursus van Margot Verkuylen, ontwikkeld in samenwerking met het Radboud UMC, komen de verschillende belangrijke aspecten van morfinegebruik aan bod: na een korte inleiding over de werking van opoïden zoomt de e-learning in op effecten en voorschrijfadviezen. Vervolgens komen de bijwerkingen en interacties aan bod, gevolgd door de farmacokinetiek en -dynamiek van opoïden. De curus sluit af met informatie over de gewenning en afhankelijkheid die kan optreden bij het gebruik van morfine.

Naast deze informatie bevraagt de cursus ook hoe u het onderwerp morfine bespreekt met uw patiënt. In een rollenspel bespreekt een AIOS met een patiënt de vooroordelen en feiten rondom morfine, het gebruik van morfinepleisters en afgifte middels een morfinepomp.Leerdoelen
Na het volgen van deze cursus:

  • Kent u de farmacologische werking van morfine en andere opioiden;
  • Kent u de indicatie voor toediening van morfine en andere opioiden;
  • Kent u de meest voorkomende interacties, contra-indicaties en bijwerkingen van morfine en andere opioiden;
  • Weet u morfine en andere opioiden op de juiste wijze voor te schrijven en toe te passen;
  • Kunt u de heersende fabels over morfine benoemen;
  • Bent u in staat te reflecteren op eigen weerstanden t.a.v. het voorschrijven van morfine en andere opioiden;
  • Bent u in staat te reflecteren op het eigen voorschrijfgedrag van morfine en andere opioiden in relatie tot het al dan niet bespoedigen van het levenseinde
  • Bent u in staat adequaat voorlichting te geven over de werking en fabels van morfine en andere opioiden met patiënten, diens naasten en het multidisciplinaire team.

Accreditatie:
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1) 2 punten

Competenties:
Onbekend

ICPC Codes:
Onbekend

- ADVERTENTIE -

Wij steunen Huisarts-Nascholing.nl