Uw voorkeursnascholingen gratis in uw inbox? Registreer nu.

Basiscursus klinisch onderzoekers (eBROK)

Online
15 punten
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1)
Standaardtarief
Onbekend

Sinds 2006 zijn alle klinisch onderzoekers verplicht de Basiscursus Regelgeving en Organisatie voor Klinisch onderzoekers (BROK®) te volgen. Klinisch onderzoekers moeten voldoen aan strenge eisen die de wetgever stelt aan de uitvoering van medisch-wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast is een toenemend aantal disciplines betrokken bij de uitvoering van mensgebonden onderzoek.
Klinisch onderzoekers moeten dus niet alleen expert zijn op het gebied van medisch-wetenschappelijk onderzoek, maar ook alles weten over wet- en regelgeving en over afspraken die moeten worden gemaakt met ondersteunende afdelingen om het onderzoek uit te kunnen voeren. In de BROK®, die op initiatief van de NFU is ontwikkeld, komen al deze aspecten aan de orde. Een ander belang van de cursus is dat goed opgeleide onderzoekers een betere kwaliteit leveren; daarmee wordt Nederland aantrekkelijk als land waar klinisch onderzoek uitgevoerd kan worden.

Waarin onderscheidt de BROK® zich van een Good Clinical Practice (GCP) cursus?

  • De BROK® beperkt zich niet tot geneesmiddelenonderzoek, maar gaat in op alle soorten mensgebonden onderzoek.
  • De regelgeving en de procedures worden vanuit het perspectief van de onderzoeker én dat van de verrichter behandeld. Het meeste klinisch onderzoek in de umc’s is immers onderzoeker-geïnitieerd onderzoek.
  • De BROK® behandelt ook regelgeving die geldt voor niet-WMO plichtig mensgebonden onderzoek, zoals dossieronderzoek, biobankonderzoek of onderzoek met restmateriaal.

Accreditatie:
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1) 15 punten

Competenties:
Onbekend

ICPC Codes:
Onbekend

- ADVERTENTIE -

Wij steunen Huisarts-Nascholing.nl