Uw voorkeursnascholingen gratis in uw inbox? Registreer nu.

Diagnostiek en behandeling van pijn bij patiënten met kanker

Online
2 punten
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1)
Standaardtarief
Onbekend

In deze e-learning worden vijf onderwerpen uit deze richtlijn toegelicht:

1. Multidimensionele benadering van pijn;

2. Meten van pijn;

3. Behandeling met opioïden;

4. Behandeling van doorbraakpijn;

5. Behandeling van neuropathische pijn.

Per onderwerp wordt casuïstiek uitgewerkt, aan de hand van de richtlijntekst. Daarna volgt telkens een discussie op video, door vier experts. Zij gaan daarbij in op de evidence based achtergronden van de uiteindelijke richtlijntekst: waarom is nu precies hiervoor gekozen? De experts zijn allen betrokken geweest bij de totstandkoming van de richtlijn.

Leerdoelen

Na het volgen van deze e-learning:

  • heeft u inzicht in de dimensies van pijn en op welke wijze u deze moet toepassen in de diagnostiek en behandeling van patiënten met pijn bij kanker;
  • weet u op welke wijze pijn bij kanker kan worden gemeten, hoe vaak er een meting moet plaatsvinden en hoe u de meting gebruikt bij het evalueren van het effect van de behandeling;
  • weet u hoe u sterk werkende opioïden in moet zetten bij de behandeling van patiënten met pijn bij kanker en hoe u de bijwerkingen ervan kunt voorkomen en of behandelen;
  • weet u wat doorbraakpijn is en hoe u doorbraakpijn bij patiënten met kanker moet behandelen;
  • weet u hoe u neuropathische pijn moet behandelen bij patiënten met kanker.

Accreditatie:
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1) 2 punten

Competenties:
Onbekend

ICPC Codes:
Onbekend

- ADVERTENTIE -

Wij steunen Huisarts-Nascholing.nl