Uw voorkeursnascholingen gratis in uw inbox? Registreer nu.

Pijn bij kanker, een praktische aanpak van een weerbarstige praktijk

Online
Geen accreditatie
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1)
Standaardtarief
Gratis

Pijnbehandeling bij kankerpatiënten kan beter, daarover zijn vrijwel alle zorgverleners het eens. Maar juist doordat er zoveel disciplines betrokken zijn bij die zorgverlening, valt het verbeteren nog niet mee.

Tijdens deze interactieve nascholing worden patiënten in de verschillende fases gevolgd (zowel curatief als palliatief) en worden knelpunten benoemd. Vervolgens is er veel aandacht voor de cirkel signalering-behandeling-evaluatie. Uiteraard wordt (kort) ingegaan op de verschillende behandelmogelijkheden, maar daarnaast is er ook vooral aandacht voor de samenwerking tussen 1e en 2e lijn, de rol van het multidisciplinaire team en de communicatie met de patiënt. Kortom: na deze live web-tv zijn uw kankerpatiënten beter af!


Accreditatie:
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1) Geen accreditatie

Competenties:
Onbekend

ICPC Codes:
Onbekend

- ADVERTENTIE -

Wij steunen Huisarts-Nascholing.nl