Uw voorkeursnascholingen gratis in uw inbox? Registreer nu.

Gezondheidsrecht-Wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg

Online
2 punten
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1)
Standaardtarief
€ 58.70

Inleiding module

De overheid wil middels de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) waarborgen dat zorgvragers op goede zorg en op een goede, snelle en laagdrempelige afhandeling van klachten en geschillen kunnen vertrouwen. De Wkkgz is op 1 januari 2016 ingegaan. (Bron: IGZ, 2016)

In deze e-learning komt de cursist aan de hand van praktijkvoorbeelden, leerteksten, vragen en casuïstiek met de verschillende facetten van de Wkkgz in aanraking.

Doel
Na het doorlopen van de e-learning heeft de cursist kennis opgedaan van zijn rechten en plichten binnen de wet- en regelgeving van de Wkkgz.

​Doelgroep
Deze e-learning is bedoeld voor zorgverleners die vallen onder de Wkkgz.

Inhoud
De e-learning is opgebouwd uit drie onderdelen:

  • Test uw kennis (met studieadvies)
  • Voorwoord (door Mr. A.C. Reijerse)
  • Theorie (met casuïstiek)

De cursist kan zelf kiezen welke onderdelen hij doorloopt en in welke volgorde hij dat doet.


Accreditatie:
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1) 2 punten

Competenties:
Onbekend

ICPC Codes:
Onbekend

- ADVERTENTIE -

Wij steunen Huisarts-Nascholing.nl