Uw voorkeursnascholingen gratis in uw inbox? Registreer nu.

Meldcode 'Kindermishandeling en huiselijk geweld'

Online
1 punt
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1)
Standaardtarief
Onbekend
in abonnement

In deze nascholingsmodule komt de inhoud van de KNMG Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld aan bod aan de hand van casuïstiek. Tijdens de module volgt u achtereenvolgens een huisarts en een psychiater die geconfronteerd worden met een vermoeden van kindermishandeling.

De nascholingsmodule is bedoeld voor alle (aankomend) artsen die te maken kunnen krijgen met (vermoedens van) kindermishandeling. De module neemt circa 1 uur in beslag, maar u hoeft de module niet in één keer te doorlopen.


Accreditatie:
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1) 1 punt

Competenties:
Onbekend

ICPC Codes:
Onbekend

- ADVERTENTIE -

Wij steunen Huisarts-Nascholing.nl