Uw voorkeursnascholingen gratis in uw inbox? Registreer nu.

K80: Klinische predictiemodellen

Amsterdam, Amsterdam
15 punten
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1)
Standaardtarief
€ 950.00
Dinsdag 11 september 2018
t/m
Donderdag 13 september 2018
Meer info & inschrijven

Het doel van een predictiemodel is de kans op een bepaalde uitkomst zo goed mogelijk te schatten (voorspellen). Predictiemodellen worden vaak met het oog op de klinische praktijk ontwikkeld, waarbij voor individuele personen de kans op ziekte of herstel door het combineren van informatie over patiënten kan worden berekend. Het model kan dan in de vorm van een predictieregel (clinical prediction rule) worden gepresenteerd. Daarnaast is de generaliseerbaarheid, de prestatie van het predictiemodel bij nieuwe toekomstige patiënten, van groot belang.

Problemen die kunnen optreden bij het ontwikkelen van predictiemodellen zijn o.a. dat het vaak lastig is uit een groot aantal variabelen de meest belangrijke voorspellers te kiezen. Als dit niet zorgvuldig gebeurt, kan dit de kwaliteit van het predictiemodel negatief beïnvloeden. Ook zal het predictiemodel mogelijk aangepast moeten worden voordat het bij nieuwe patiënten toegepast kan worden. Deze zaken worden nog al eens onderschat door clinici en onderzoekers.

De cursus heeft als doel om kennis en inzicht te bieden in de ontwikkeling van voor de praktijk relevante predictiemodellen. Er wordt aandacht besteed aan verschillende methoden voor het selecteren van variabelen en de voor- en nadelen van die methodes zullen behandeld worden. Als eenmaal het predictiemodel ontwikkeld is, is het belangrijk om een idee te krijgen over de kwaliteit van het predictiemodel. Een vraag die daarbij aandacht krijgt is of voorspellingen van het model nauwkeurig zijn en of het model bruikbaar is voor de klinische praktijk. Tijdens de cursus zullen verschillende maten behandeld worden om dit te onderzoeken. Daarnaast is er aandacht voor de toepassing van het model in nieuwe (toekomstige) patiënten. Belangrijk daarbij is om te onderzoeken of het predictiemodel niet in prestaties achteruit gaat als het toegepast wordt in nieuwe patiënten. Dit onderdeel wordt het valideren van het predictiemodel genoemd. Technieken om het predictiemodel te valideren zullen behandeld worden.

De cursus bestaat uit een intensief programma van deels interactieve colleges afgewisseld met computerpractica. Tijdens de computerpractica zal gewerkt worden met voorbeelden uit de klinische praktijk.


Accreditatie:
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1) 15 punten

Competenties:
Onbekend

ICPC Codes:
Onbekend

- ADVERTENTIE -

Locatie

Amsterdam, Amsterdam

Wij steunen Huisarts-Nascholing.nl