Uw voorkeursnascholingen gratis in uw inbox? Registreer nu.

Interculturele palliatieve zorg

Online
Accreditatie in aanvraag
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1)
Standaardtarief
Onbekend
in abonnement

Informatie

De gemiddelde leeftijd van migranten in Nederland stijgt, het komt daardoor steeds vaker komt het voor dat niet-westerse migranten palliatieve zorg nodig hebben. Culturele en religieuze opvattingen over ziekte en sterven spelen in deze fase een belangrijke rol en kunnen botsen met de in Nederland dominante opvattingen van artsen. Goede zorg betekent voor veel migranten maximale, op genezing gerichte behandeling, geen hoop ontnemen, een grote rol van de familie, helder heengaan zonder levensbekortende maatregelen en de gelegenheid voor eigen rituelen na het overlijden. Daarnaast zijn er bepaalde etnische verschillen in en cultureel bepaalde voorkeuren voor symptoombestrijding. Goede palliatieve zorg voor deze groep vraagt van de betrokken artsen specifieke kennis en communicatie­vaardig­heden.

Deze cursus bestaat uit twee modules en een eindtoets.

In module 1 komen communicatie en besluitvorming met ongeneeslijk zieke migranten en hun familie aan bod. Module 2 bespreekt de etnische en culturele verschillen in symptoombestrijding, rituelen rond het sterven in verschillende religies en praktische aspecten rond het overlijden van migranten.

Leerdoelen

Na afloop van de cursus:

  • kunt u culturele verschillen in opvattingen, wensen en verwachtingen ten aanzien van palliatieve zorg en beslissingen rond het levenseinde noemen
  • kunt u culturele verschillen in communicatie over levensbedreigende ziekten en het naderende levenseinde beschrijven
  • kunt u culturele verschillen in betrokkenheid van de familie illustreren
  • kunt u etnische verschillen in farmacokinetiek bij symptoombestrijding in de palliatieve fase opsommen
  • kunt u uitleggen welke cultureel bepaalde voorkeuren en gewoonten bij symptoombestrijding in de palliatieve fase bestaan
  • kunt u zich bedienen van de mogelijkheden om te communiceren met niet-westerse migranten in de palliatieve fase
  • kunt u het belang van religie, de grote rol van de familie en van rituelen omschrijven

Accreditatie:
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1) Accreditatie in aanvraag

Competenties:
Onbekend

ICPC Codes:
Onbekend

- ADVERTENTIE -

Wij steunen Huisarts-Nascholing.nl