Uw voorkeursnascholingen gratis in uw inbox? Registreer nu.

Ethiek in de huisartsenpraktijk

Online
2 punten
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1)
Standaardtarief
€ 62.00

Samenvatting

Medische ethiek is zo oud als geneeskunde. De inzet van medische ethiek is een systematische reflectie op goed medisch handelen. Zoals de wortels van onze westerse geneeskunde in het oude Griekenland van Hippocrates liggen, kunnen we ook het begin van de medische ethiek daar situeren: de eed van Hippocrates. De daarop gebaseerde en in 2003 geheel vernieuwde artseneed heeft betrekking op de patiënt, de arts en de relatie tot de maatschappij. Hoewel medische ethiek van oudsher nauw verweven is met het handelen van de dokter, en daarmee een beroepsethiek is, heeft ze zich de laatste decennia ontwikkeld tot een apart vak: een zelfstandige discipline met verschillende stromingen, met eigen handboeken, tijdschriften, experts en (universitaire) afdelingen. Als gevolg van wetenschappelijke, technologische en maatschappelijke ontwikkelingen is er ook een inhoudelijke verschuiving binnen de medische ethiek opgetreden. Er wordt niet alleen nagedacht over verantwoord medisch handelen, maar ook over de zinvolheid van dat medisch handelen. Hoe kansrijk en effectief is het handelen in medisch opzicht? En hoe gewenst is het handelen vanuit het perspectief van de patiënt in kwestie?

Als huisarts staat u voor de uitdaging om niet alleen in het directe contact met de patiënt en diens naasten maar ook in de organisatie van transitie van de zorg en van een generalistische, persoonsgerichte, laagdrempelig toegankelijke zorg voor alle mensen dichtbij huis, de juiste besluiten te nemen. Soms botsen daarbij waarden en belangen, zoals het welzijn van de patiënt, het vertrouwen van de patiënt in u als arts, de rechtvaardige verdeling van zorg, de contractueel vastgelegde afspraken met de ziektekostenverzekeraar of het trouw blijven aan uw eigen normen en waarden.

Het kennisdomein van de huisarts biedt dan geen kant-en-klare oplossingen. Het vraagt van u een normatieve professionaliteit waarbij u bereid bent, rekening houdend met de verschillende belangen, de morele complexiteit onder ogen ziend, uzelf de vraag te stellen wie u wilt zijn als huisarts. Medische ethiek kan u handvatten bieden bij het op een gestructureerde manier bewust worden en verwoorden van de achtergronden van uw keuzen. Dit komt ongetwijfeld niet alleen de zorg aan uw patiënten ten goede maar ook uw werkplezier.


Accreditatie:
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1) 2 punten

Competenties:
Onbekend

ICPC Codes:
Onbekend

- ADVERTENTIE -

Wij steunen Huisarts-Nascholing.nl