Uw voorkeursnascholingen gratis in uw inbox? Registreer nu.

Personen met verward gedrag in beeld

NH Hotel Amersfoort, Amersfoort
Accreditatie in aanvraag
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1)
Standaardtarief
€ 3950.00
Dinsdag 4 september 2018
van
09:45 tot 16:00
Meer info & inschrijven

Programma

09.15 Ontvangst met koffie, thee en uitreiking congresmap

09.45 Opening door de dagvoorzitter

Bauke Koekkoek, lector Hogeschool van Arnhem, verpleegkundig specialist Pro persona GGz en auteur van 'Verward in Nederland'

 • Verwarde mensen - waar hebben we het over?
 • De werkelijkheid achter de cijfers
 • Passende hulp aan personen met verward gedrag

10.15 Inzicht in verwardheid

Anita Hubner, psycholoog en ervaringsdeskundige eigen praktijk

 • Welke factoren spelen een rol bij het ontstaan van verward gedrag?
 • Hulpverlening en (na)zorg aan personen met verward gedrag - hoe geeft u dit het beste vorm?
 • Welke ondersteuningsmiddelen heeft u als hulpverlener voorhanden?
 • Preventieve zorg bieden aan personen met verward gedrag

11.00 Koffie- en theepauze

11.15 De gemeente als spil in de keten*

 • Hoe organiseert u de opvang en hulpverlening aan personen met verward gedrag in uw gemeente?
 • Hoe zorgt u ervoor dat alle partijen optimaal samenwerken?
 • Wie houdt de regie in de keten?

12.00 In de war - wat doet de politie met personen met verward gedrag?

Frank van Riet, casusregisseur Verwarde Personen Veiligheidshuis Rotterdam

 • Verschillende typen personen met verward gedrag binnen de poltie
 • Van E33-melding tot zware psychiatrische problematiek - wat is de rol van de politie?
 • Wat is de rol van de politie als ketenpartner in het Veiligheidshuis?
 • De persoonsgerichte aanpak van personen met verward gedrag volgens de 3A-methodiek

12.45 Verzorgde lunch

13.45 Succesvolle interventies bij personen met verward gedrag

Niels Mulder, psychiater Bavo Europoort en Bijzonder Hoogleraar OGGz Erasmus MC

 • Preventie als interventiemethode
 • Het brede hulpverleningsaanbod - wie doet wat?
 • Succesvolle interventies in de OGGz
 • Minder mensen in acute (nood)zorg - hoe krijgen we dat voor elkaar?
 • Het belang van implementeren wat werkt

14.30 Praktijkvoorbeelden - interactief deel

Maak gebruik van elkaars expertise! Wilt u uw casus bespreken? Stuur deze dan op voorhand in naare.meertens@medilex.nl

15.00 Koffie- en theepauze

15.15 Informatiedeling en geheimhoudingsplicht

Merlijn Christe, basisarts en advocaat gezondheidsrecht KBS advocaten

 • Informatieverstrekking aan derden - wat mag wel en wat mag niet?
 • Hoe gaat u zorgvuldig om met het beroepsgeheim en privacy regels? En hoe zit het met de rechten van de burger?
 • De impact van de AVG wetgeving op de samenwerking

16.00 Afsluiting dag


Accreditatie:
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1) Accreditatie in aanvraag

Competenties:
Onbekend

ICPC Codes:
Onbekend

- ADVERTENTIE -

Locatie

NH Hotel Amersfoort, Amersfoort

Wij steunen Huisarts-Nascholing.nl