Uw voorkeursnascholingen gratis in uw inbox? Registreer nu.

"Euthanasie in de praktijk"

Gele Kegels Eindhoven, Eindhoven
4 punten
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1)
Standaardtarief
€ 100.00
Donderdag 13 september 2018
van
15:30 tot 20:00
Meer info & inschrijven

Het aantal euthanasieverzoeken in Nederland neemt toe. Toch heeft niet iedere arts hier regelmatig mee te maken. Hoe ga je om met zo’n indringend verzoek? Wat komt er allemaal bij kijken? En wanneer mag een euthanasieverzoek wel en wanneer niet ingewilligd worden?

Vanuit de Levenseindekliniek biedt het Expertisecentrum Euthanasie de nascholing Euthanasie in de praktijk aan, zodat een arts goed voorbereid met een vraag om euthanasie kan omgaan.

De nascholing Euthanasie in de praktijk richt zich op artsen die nog geen of onvoldoende ervaring hebben met euthanasie. Wij bieden u in één dagdeel inzicht en praktijkkennis, zodat u zelf euthanasievragen kunt aannemen, beoordelen en, als dat van toepassing is, uitvoeren.

Artsen kunnen in bijzondere omstandigheden euthanasie verrichten en hulp bij zelfdoding verlenen. De euthanasiewet (Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding), benoemt de voorwaarden waaronder dit mogelijk is. Tijdens de nascholing Euthanasie in de praktijk bespreken we uitvoerig elk beslismoment in het euthanasietraject. We maken gebruik van verschillende leermiddelen, waaronder casusbesprekingen, discussies en videomateriaal. Verder komen praktische zaken en formulieren aan bod waarmee een arts te maken krijgt bij een euthanasieverzoek. Ook is er ruimte om eigen casuïstiek in te brengen.

Na deze scholing is uw kennis over de wettelijke kaders bij euthanasie helemaal actueel. U heeft voldoende inzicht en praktijkkennis om een euthanasiewens van uw patiënt te onderzoeken en eventueel uit te voeren.


Accreditatie:
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1) 4 punten

Competenties:
Onbekend

ICPC Codes:
Onbekend

- ADVERTENTIE -

Locatie

Gele Kegels Eindhoven, Eindhoven

Wij steunen Huisarts-Nascholing.nl