Uw voorkeursnascholingen gratis in uw inbox? Registreer nu.

"Artsen tussen stress en zingeving"; Acceptance and Commitment Therapy training (ACT) (kopie)

Centrum voor Mindfulness Amsterdam, Amsterdam
6 punten
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1)
Standaardtarief
€ 695.00
Maandag 10 september 2018
t/m
Maandag 8 oktober 2018
Meer info & inschrijven

“Artsen tussen stress en zingeving”

Uit onderzoek van arbeidsongeschiktheidsverzekeraar Movir blijkt dat artsen van hun vak houden maar ook een hoge werkdruk ervaren: 70% zegt weleens last te hebben van signalen van overspannenheid. 15-20% van de huisartsen heeft een burn-out. Stress wordt niet alleen veroorzaakt door factoren van buitenaf (zoals hoge werkdruk, administratieve lasten en zorgtaken in privéleven) maar ook van binnenuit: door de hoge eisen die we aan onszelf stellen, de excellente zorg die we willen leveren, die marathons, die ons gezond moeten houden, de frustraties uit het verleden en de zorgen over de toekomst.

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

is een relatief nieuwe vorm van gedragstherapie. Het is een op mindfulness gebaseerde werkwijze. ACT kan je helpen om op een meer effectieve manier om te gaan met je vaak stress gerelateerde obstakels (Acceptance), zodat je hier niet steeds in vastloopt. Daardoor kun je je meer bezighouden met de waardevolle dingen in je leven (Commitment). De pijlers van ACT zijn mindfulness, acceptatie, puur bewustzijn, defusie of kijken naar je denken, waarden en toegewijde actie. De 8 bijeenkomsten zijn ervaringsgericht. Realiseer je dat je bereid moet zijn om thuis te oefenen (15-30 minuten per dag).

ACT voor jou als professional

In de training maak je kennis met deze relatief nieuwe en prikkelende vorm van gedragstherapie. Na afloop kun je verschillende ACT-technieken toepassen in de eigen spreekkamer. Je zult leren met meer aandacht en plezier te werken en meer aan te sluiten bij wat voor de patiënt belangrijk is.

ACT voor jezelf

Tijdens de training ontwikkel je concrete vaardigheden om beter om te gaan met vervelende gedachten, gevoelens of gewaarwordingen. Daarnaast word je in deze training gestimuleerd kritisch te kijken naar je leven en te onderzoeken wat er nu écht toe doet in jouw leven en op basis hiervan actie te ondernemen. ACT draagt bij aan je persoonlijke ontwikkeling als arts en als mens. Deze training nodigt je uit jezelf beter te leren kennen en psychologisch flexibeler in het leven te staan. De eerdergenoemde pijlers van ACT zijn heel geschikt om je als arts bij te staan op je weg naar stressbestendigheid en zingeving.


Accreditatie:
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1) 6 punten

Competenties:
Onbekend

ICPC Codes:
Onbekend

- ADVERTENTIE -

Locatie

Centrum voor Mindfulness Amsterdam, Amsterdam

Wij steunen Huisarts-Nascholing.nl