Uw voorkeursnascholingen gratis in uw inbox? Registreer nu.

Optimaliseren van farmacotherapie bij ouderen

Online
2 punten
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1)
Standaardtarief
Onbekend
in abonnement

Informatie

In deze cursus leert de specialist ouderengeneeskunde hoe farmacotherapie bij ouderen structureel beoordeeld en geoptimaliseerd kan worden om medicatieveiligheid te bevorderen. Deze cursus is een aanvulling op de cursus ‘Medicatieveiligheid bij ouderen’ en is grotendeels gebaseerd op de Multidisciplinaire Richtlijn Polyfarmacie bij Ouderen 2012.

Het belangrijkste doel van deze cursus is om u inzicht te geven in acties die kunnen worden ondernomen om farmacotherapie bij een oudere patiënt te optimaliseren. Een frequente en gestructureerde medicatiebeoordeling is de meest onderzochte en effectieve manier om farmacotherapie bij oudere patiënten te optimaliseren en staat daarom centraal in deze cursus. Tools als STOPP- en START-criteria kunnen worden gebruikt als hulpmiddel bij het opsporen van medicatierisico’s en bijwerkingen bij oudere patiënten.

Om het veilig starten, stoppen of continueren van geneesmiddelen bij oudere patiënten te waarborgen, moet er tijdens het voorschrijven ook aandacht zijn voor onderwerpen als levensverwachting, tijd tot baat van het geneesmiddel (time until benefit), wensen van de patiënt en het vaststellen van behandeldoelen. De theorie van de cursus wordt afgewisseld met praktijksituaties.

Deze cursus bestaat uit een module en een eindtoets.

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

  • kunt u een gestructureerde medicatiebeoordeling uitvoeren
  • kunt u het stappenplan uit de Multidisciplinaire Richtlijn Polyfarmacie bij Ouderen 2012 voor het optimaliseren van medicatie bij ouderen hanteren
  • kunt u het belang van het hanteren van de STOPP- en START-criteria bij het uitvoeren van een medicatiebeoordeling omschrijven
  • kunt u de principes van veilig stoppen/afbouwen van geneesmiddelen opnoemen
  • weet u waar de valkuilen liggen bij het voorschrijven van medicatie aan patiënten met slikklachten

Accreditatie:
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1) 2 punten

Competenties:
Onbekend

ICPC Codes:
Onbekend

- ADVERTENTIE -

Wij steunen Huisarts-Nascholing.nl