Uw voorkeursnascholingen gratis in uw inbox? Registreer nu.

Burn-out of toch een depressie?

Online
1 punt
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1)
Standaardtarief
Onbekend
In abonnement
Zonder korting voor AIOS

Langdurige stress kan een normale periode van het leven beslaan. Echter, wanneer deze stress chronisch wordt en er ook geen mogelijkheden zijn hier iets aan te veranderen, dan kan burn-out optreden, waarna ook gevoelens van somberheid kunnen ontstaan. Ook somberheid is vaak nog normaal. Het is een gevoel dat wordt ervaren door gezonde mensen als reactie op een vervelende levensgebeurtenis. Gevoelens en emoties wisselen ook spontaan. We noemen een sombere stemming pathologisch als intensiteit en duur niet in verhouding staan tot de aanleiding. In dat geval is de sombere stemming een depressief symptoom dat in combinatie met een aantal andere symptomen en criteria tot een episode van een depressieve stemmingsstoornis wordt.

De levensprevalentie van de depressieve stoornis is 19%. De depressieve stoornis komt daarom ook in de huisartsenpraktijk frequent voor. Bij vrouwen komt de depressieve stoornis ongeveer tweemaal zo vaak voor als bij mannen. Maar wanneer voldoet iemand nu écht aan alle criteria voor een depressieve stoornis en hoe onderscheid je een zogeheten unipolaire depressie van een bipolaire?
In Nederland gebruiken momenteel meer dan een miljoen mensen antidepressiva. Wanneer bestaat er nu een indicatie voor de start van een antidepressivum en hoe lang dient men de antidepressieve behandeling voort te zetten?
De meeste mensen hoeven niet levenslang antidepressiva te gebruiken, maar hoe voorkom je dat patiënten terugvallen? Dit zijn enkele van de vragen die in de cursus ‘Is het chronische stress of toch een depressie?’ zullen worden behandeld.

Deze cursus bestaat uit een module en een eindtoets.

Leerdoelen
Na het volgen van deze cursus:

  • kunt u uitleggen wat onder depressie wordt verstaan
  • kunt u de verschillende oorzaken van depressie benoemen
  • kunt u de differentiaaldiagnose maken tussen unipolaire en bipolaire depressie maken
  • kunt u de indicatie stellen voor het starten van een antidepressieve behandeling
  • weet u hoe u een depressie kunt behandelen met psychotherapie, met antidepressiva en met psychosociale ondersteuning
  • weet u hoe en wanneer u de behandeling evalueert
  • heeft u handvatten in het gesprek met patiënt en familie wanneer het gaat over de preventie van depressie of een recidief

Accreditatie:
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1) 1 punt

Competenties:
Onbekend

ICPC Codes:
Onbekend

- ADVERTENTIE -

Wij steunen Huisarts-Nascholing.nl