Uw voorkeursnascholingen gratis in uw inbox? Registreer nu.

Insulinetherapie in complexe situaties - versie 2018

Regardz Planetarium Amsterdam, Amsterdam
3 punten
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1)
Standaardtarief
€ 75.00
Woensdag 20 juni 2018
van
18:00 tot 21:15
Meer info & inschrijven

Een cursus voor behandelaren met ruime ervaring met insulinetherapie, op zoek naar praktische oplossingen voor moeilijk instelbare patiënten. U bepaalt zelf over welke onderwerpen we het gaan hebben:

  • Mensen die het streef-HbA1c niet halen
  • Mensen met sterk wisselende glucosewaarden
  • Overzetten op een basaal-bolusregime
  • Behandelen met nieuwe glucoseverlagende middelen
  • Comorbiditeit, zoals ernstige nierfunctiestoornissen, hartfalen of maligniteiten
  • Kwetsbare patiënten met cognitieve functiestoornissen
  • Comedicatie die de glucoseregulatie beïnvloeden (zoals steroïden of chemotherapie)
  • Insulinetherapie bij gastroparese
  • Bariatrische chirurgie en de kans op remissie van diabetes
  • De cardiovasculair belaste patiënt

Accreditatie:
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1) 3 punten

Competenties:
Onbekend

ICPC Codes:
Onbekend

- ADVERTENTIE -

Locatie

Regardz Planetarium Amsterdam, Amsterdam

Wij steunen Huisarts-Nascholing.nl