Uw voorkeursnascholingen gratis in uw inbox? Registreer nu.

Medicamenteuze behandeling van COPD

Online
2 punten
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1)
Standaardtarief
€ 20.95

Inhoud

Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is een aandoening die zich kenmerkt door een niet volledig reversibele en doorgaans progressieve luchtwegobstructie. Deze is het gevolg van een abnormale ontstekingsreactie van de longen op inhalatie van schadelijke gassen en deeltjes. De belangrijkste risicofactor voor COPD is roken. De geschatte prevalentie in Nederland is 2,4 procent bij mannen en 1,7 procent bij vrouwen. Naar schatting krijgt 10 tot 15 procent van de rokers de diagnose COPD (NHG, 2015).

Bij de behandeling van COPD is stoppen met roken (en daarna ook gestopt blijven) de belangrijkste stap. Daarnaast komen diverse (inhalatie)geneesmiddelen in aanmerking. Deze e-learningcursus gaat in op de verschillende medicamenteuze behandelmogelijkheden voor COPD en bespreekt de voor- en nadelen van de beschikbare geneesmiddelen.

Diagnose, symptomen en co-morbiditeit bij COPD worden in deze cursus niet behandeld.

Resultaat

Na afronding van de cursus:

Weet u:

  • welke geneesmiddelen voor COPD beschikbaar zijn
  • welke geneesmiddelen de voorkeur hebben en waarom
  • hoe u een COPD-exacerbatie medicamenteus kunt behandelen

Kent u::

  • de kenmerken van de verschillende inhalatoren
  • de indicaties voor gebruik van inhalatiecorticosteroïden bij COPD
  • de kenmerken van de verschillende geneesmiddelen voor COPD
  • de belangrijkste medicamenteuze aspecten van de NHG-standaard COPD (2015)

Kunt u::

  • de behandeling van uw COPD-patiënten optimaliseren
  • inschatten welke inhalator geschikt is voor welke patiënt

Bijzonderheden

Deze cursus is een product van het programma MedicijnBalans.Met dit programma wil het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) de discussie over de meerwaarde van deze middelen voeren. MedicijnBalans biedt feitelijke en actuele informatie en een interactief discussieplatform over nieuwe geneesmiddelen voor zorgprofessionals. Het doel van het programma is bij te dragen aan een onderbouwde keuze van nieuwe geneesmiddelen en het stimuleren van doelmatig gebruik van nieuwe geneesmiddelen.De meest actuele informatie vindt u steeds op www.medicijnbalans.nl/medicijngroepen.

De cursus sluit af met een digitale eindtoets.

Lees voor u gaat bestellen de pagina Bestellen e-learningen.


Accreditatie:
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1) 2 punten

Competenties:
Onbekend

ICPC Codes:
Onbekend

- ADVERTENTIE -

Wij steunen Huisarts-Nascholing.nl