Uw voorkeursnascholingen gratis in uw inbox? Registreer nu.

Urticaria en eczeem

Online
2 punten
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1)
Standaardtarief
€ 60.00

Inleiding

Urticaria

Dokter, ik word gek van de jeuk! Galbulten, netelroos, urticaria. Vrijwel iedereen heeft er wel eens mee te maken gehad, al was het maar door als kind in de brandnetels te belanden. Urticaria (de brandnetel zoals die bij ons voorkomt heet Urtica Dioica L.), toepasselijk ook wel ‘netelroos’ genoemd, komt veel voor en vraagt van de huisarts vaak een doortastend optreden. De patiënt ondervindt er namelijk behoorlijk wat hinder van, heeft veel jeuk en niet zelden houdt het hem uit de slaap. Daarnaast baart het acute en plotselinge karakter veel mensen zorgen. Iets wat zo snel opkomt móet haast wel iets betekenen. Ik wil dat u mijn bloed onderzoekt! Ik wil een allergietest! Veel patiënten (en dokters) zijn in de veronderstelling dat er bij urticaria altijd sprake moet zijn van een allergie. De dermatoloog krijgt dan tijdens het telefonisch overleg met de huisarts te horen: ‘ik heb hier mevr. D tegenover me zitten met een ernstige allergische reactie. Wat kan ik het beste geven?’ Ook komt het regelmatig voor dat iemand met urticaria naar een allergoloog wordt verwezen (al dan niet op aandringen van de patiënt in kwestie). In de farmacotherapeutische richtlijn van het NHG staat nota bene zelfs 'overweeg desgewenst patiënten met chronische urticaria naar een ter zake kundig specialist (dermatoloog of allergoloog) te verwijzen, ter opsporing van mogelijke oorzaken en (preventieve) behandeling'. Wat is eigenlijk de rol van een allergie? Kan een allergoloog wel iets betekenen voor een patiënt met urticaria? Wat is zinvol onderzoek en wat niet? Hoe help ik die arme netelroospatiënt het snelst van zijn jeuk af? Wanneer moet ik verwijzen? Dat zijn vragen die in deze nascholing aan bod komen.

Eczeem

Constitutioneel eczeem is een chronisch recidiverende aandoening, die een grote impact heeft op het leven van de, vaak heel jonge, patiënt en diens directe omgeving. Er is dikwijls veel onkunde en gebrek aan inzicht bij de familie en vrienden van de patiënt en de betrokkenen verdwalen in een woud van, vaak goedbedoelde, veelal tegenstrijdige adviezen. Deze komen uit professionele hoek (van de huisarts en het consultatiebureau), maar ook van familie, vrienden en ouders op het schoolplein, van internetfora en alternatieve genezers. Voor de huisarts is het zaak goed regie te houden. Als professional moet de huisarts het overzicht bewaren en zorgen dat hij/zij de leidende rol houdt.


Accreditatie:
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1) 2 punten

Competenties:
Onbekend

ICPC Codes:
Onbekend

- ADVERTENTIE -

Wij steunen Huisarts-Nascholing.nl