Uw voorkeursnascholingen gratis in uw inbox? Registreer nu.

Partydrugs

Online
2 punten
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1)
Standaardtarief
Onbekend
in abonnement

Informatie

Deze cursus richt zich op de illegale middelen die recreatief worden gebruikt in de context van uitgaan en feesten. Daarbij zal worden ingegaan op acute effecten en gezondheidsverstoringen en de behandeling daarvan bij de meest voorkomende harddrugs [amfetamine, MDMA (ecstasy), cocaïne en GHB]. Het is daarnaast ook belangrijk om in de alledaagse behandelpraktijk alert te zijn op tekenen die wijzen op een onderliggend drugsprobleem, zoals misbruik en verslaving. Daarom worden in deze cursus handvatten aangereikt die kunnen helpen dit probleem boven tafel te krijgen.

Deze cursus bestaat uit twee modules en een eindtoets

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

  • bezit u actuele kennis over de verschillende meest populaire partydrugs
  • kunt u de omvang van het gebruik van deze middelen in Nederland benoemen
  • kunt u het begrip verslaving omschrijven
  • kunt u omschrijven welke acute en chronische klachten en intoxicaties kunnen optreden ten gevolge van druggebruik
  • kunt u deze symptomen beter herkennen in uw praktijk
  • kunt u opnoemen welke medicamenteuze behandeling beschikbaar is voor de acute en chronische problematiek

Accreditatie:
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1) 2 punten

Competenties:
Onbekend

ICPC Codes:
Onbekend

- ADVERTENTIE -

Wij steunen Huisarts-Nascholing.nl