Uw voorkeursnascholingen gratis in uw inbox? Registreer nu.

Geneesmiddelenallergie

Online
2 punten
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1)
Standaardtarief
€ 60.00

Samenvatting

Huisartsen worden frequent geraadpleegd voor klachten die mogelijk passen bij een geneesmiddelenreactie. Hoe zit het ook alweer met die reacties? Geneesmiddelenreacties kunnen worden onderverdeeld in voorspelbare (type A) en onvoorspelbare reacties (type B). Voorbeelden van voorspelbare reacties zijn toxische reacties, neveneffecten van geneesmiddelen en reacties op basis van geneesmiddeleninteracties. Een voorbeeld van een onvoorspelbare reactie is de geneesmiddelenovergevoeligheidsreactie. Voorspelbare reacties zijn dosisafhankelijk, terwijl onvoorspelbare reacties niet dosisafhankelijk zijn.

Men spreekt van een geneesmiddelenovergevoeligheidsreactie als de symptomen die optreden bij een reactie op een geneesmiddel passen bij een allergische reactie.

Geneesmiddelenovergevoeligheidsreacties worden zowel ondergediagnosticeerd als overgediagnosticeerd. Een onterecht gestelde diagnose van overgevoeligheid voor amoxicilline leidt tot het onnodig voorschrijven van tweedekeusantibiotica. Deze zijn vaak duurder en de kans op resistentie is groter. Anderzijds leidt het niet-vaststellen van een overgevoeligheid voor bijvoorbeeld een lokaal anestheticum of NSAID tot een hernieuwde blootstelling daaraan met mogelijk een ernstige reactie tot gevolg.

In deze nascholing wordt ingegaan op de mechanismen van geneesmiddelenovergevoeligheidsreacties, de symptomen die daarbij kunnen optreden, de diagnostiek die toegepast kan worden en de consequenties wanneer de diagnose overgevoeligheidsreactie voor een geneesmiddel gesteld is.


Accreditatie:
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1) 2 punten

Competenties:
Onbekend

ICPC Codes:
Onbekend

- ADVERTENTIE -

Wij steunen Huisarts-Nascholing.nl