Uw voorkeursnascholingen gratis in uw inbox? Registreer nu.

Strategisch Informatiemanagement

AMC, Amsterdam
Accreditatie in aanvraag
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1)
Standaardtarief
€ 1765.00
Maandag 3 september 2018
t/m
Donderdag 22 november 2018
Meer info & inschrijven

Het is duidelijk dat ICT voorziening geen onderwerp meer is van alleen de techneuten in een zorginstelling, maar een strategisch middel waar de primaire processen op leunen. Zorgprofessionals worden om deze redenen steeds meer betrokken in de besluitvorming rondom ICT middelen en vormen een onderdeel van de informatiemanagementorganisatie die tegenwoordig steeds vaker opgezet wordt in zorginstellingen.

Uit welke onderdelen bestaat zo’n informatiemanagementorganisatie, en hoe zorg je dat die optimaal werkt? Hoe kan een zorginstelling de stroom van ideeën en plannen voor het benutten van nieuwe ICT mogelijkheden het hoofd bieden en prioriteren? Hoe kun je slimme keuzes maken die passen bij de strategische doelstellingen van een zorginstelling? Hoe kun je strategische informatieplanning succesvol borgen binnen een organisatie?

Deze module biedt kennis over terminologie, methoden en keuzes die van belang zijn in het kader van IT besluitvorming (IT Governance) en strategisch informatiemanagement zodat zorgprofessionals een adviserende en leidende rol bij het uitvoeren van Strategisch Informatiemanagement kunnen gaan vervullen.

Gebruikmakend van theoretische kaders en methoden, leert u advies uit te brengen over het optimaliseren van de IT Governance in een organisatie, zodat ICT-besluiten snel en doeltreffend worden genomen. U leert hoe stap voor stap een Strategisch Informatiemanagement plan opgesteld kan worden en u gaat zelf invulling geven aan een deel van dat plan. Ter afsluiting van de module wordt een eigen plan van aanpak opgesteld voor het optimaliseren van Strategisch Informatiemanagement in uw eigen zorgpraktijk of in de praktijk uit een beschreven casus.

Het studiemateriaal is o.a. gebaseerd op een reeks praktijkvoorbeelden, standaarden, modellen, academische theorieën en wetenschappelijke studies. De module Strategisch Informatiemanagement is in deeltijd en geheel via e-learning te volgen.

In deze module leert u:

  • De samenhang tussen IT Governance en Strategisch Informatiemanagement begrijpen
  • De bestaande - onbewuste of bewuste -IT Governance in een zorgorganisatie analyseren en evalueren
  • Een verbetervoorstel opstellen voor het optimaliseren van de IT Governance in een zorgorganisatie
  • Wanneer een Strategisch Informatiemanagementplan uitkomst kan bieden
  • Het opstellen van een Strategisch Informatiemanagement Plan
  • De succesfactoren voor het implementeren van een SIM plan

Onderwerpen
IT besluitvorming, Informatie management, IT Governance, strategische afstemming IT afdeling en zorgdivisies, Strategische Informatiemanagement (SIM) Planning, 9-vlaksmodel, SIM plan, standaarden voor IT Governance (COBIT, ISO, ITIL) en IT governance framework van Ross & Weill.


Accreditatie:
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1) Accreditatie in aanvraag

Competenties:
Onbekend

ICPC Codes:
Onbekend

- ADVERTENTIE -

Locatie

AMC, Amsterdam

Wij steunen Huisarts-Nascholing.nl