Uw voorkeursnascholingen gratis in uw inbox? Registreer nu.

Alcoholmisbruik bij ouderen

Online
1 punt
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1)
Standaardtarief
Onbekend

In Nederland is het sociaal gebruik van alcohol sinds de jaren zestig toegenomen. Vooral in de groep babyboomers is dat zichtbaar. Dat is een populatie die ouder werd terwijl het alcoholgebruik in Nederland toenam. Velen van hen zijn nu met pensioen, hebben een goede gezondheid en de financiële mogelijkheden, bovendien voldoende vrije tijd. Dit is, zonder zinvolle dagbesteding, maar ook bij externe factoren zoals het verlies van een partner een gevaarlijke combinatie. Wat nu zichtbaar wordt in de gegevens van het Trimbos-instituut is dat steeds meer senioren zich met een alcoholprobleem melden bij verslavingsinstellingen. Dit geldt zowel voor vrouwen als voor mannen. Deze cursus zal zich richten op de definitie en (vroeg)signalering van alcoholproblematiek, de combinatie van alcoholgebruik met psychiatrische en somatische problematiek, en de behandeling van alcoholmisbruik, inclusief e-healthmogelijkheden.

Deze cursus bestaat uit een module en een eindtoets.


Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

  • kunt u beschrijven wat de prevalentie van alcoholmisbruik is in de populatie ouderen in Nederland vanaf 55 jaar
  • kunt u screeningsinstrumenten voor het herkennen van alcoholmisbruik toepassen
  • kunt u een anamnese voeren gericht op het signaleren van alcoholmisbruik
  • heeft u kennis van de psychiatrische aandoeningen zoals depressie en cognitieve stoornissen die met alcoholmisbruik geassocieerd zijn
  • heeft u kennis van de somatische aandoeningen, zoals hypertensie en leverfunctiestoornissen, die met alcoholmisbruik geassocieerd zijn
  • kunt u verwijzen naar e-healthmodules of naar de verslavingszorg

Accreditatie:
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1) 1 punt

Competenties:
Onbekend

ICPC Codes:
Onbekend

- ADVERTENTIE -

Wij steunen Huisarts-Nascholing.nl