Uw voorkeursnascholingen gratis in uw inbox? Registreer nu.

Levenseindebeslissingen in juridisch perspectief

Online
3 punten
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1)
Standaardtarief
Onbekend
in abonnement

Onder levenseindebeslissingen worden in deze cursus verstaan: Alle beslissingen van personen over handelwijzen die tot doel hebben het levenseinde te bespoedigen of die waarbij rekening moet worden gehouden met de kans dat het levenseinde erdoor wordt bespoedigd.

Binnen deze definitie en het bereik van deze cursus gaat het om beslissingen, zoals staken of niet beginnen van een behandeling, palliatieve (terminale) sedatie, pijnbestrijding of het toedienen van dodelijke middelen, waarbij steeds een arts betrokken is. Keuzes die een individu kan maken om zijn leven te beëindigen zonder dat bij het maken van de keuze of de uitvoering een arts wordt ingeschakeld (zelfdoding, stoppen met eten en drinken) vallen buiten het bereik van deze cursus.

In de cursus worden de verschillen tussen de keuzes helder gemaakt en wordt gekeken naar de regels die gelden (wettelijk, protocollen, richtlijnen) en wat de gevolgen zouden kunnen zijn van het niet of niet juist volgen van deze regels. Voorbeelden van rechterlijke uitspraken, uitspraken van tuchtcolleges en oordelen van Regionale toetsingscommissie euthanasie verhelderen de grenzen waarbinnen bepaalde levenseindebeslissingen kunnen worden genomen.

Keuzes aan het einde van het leven zijn geen verworvenheid van de laatste decennia, wel zijn er steeds meer regels ontwikkeld die maken dat deze keuzes transparanter zijn geworden en die het beter mogelijk maken artsen in voorkomende gevallen ter verantwoording te roepen. Verder leidt de openheid tot het delen van ervaringen waardoor de deskundigheid van artsen op dit terrein kan worden vergroot.

Deze cursus bestaat uit twee modules en een eindtoets.


Accreditatie:
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1) 3 punten

Competenties:
Onbekend

ICPC Codes:
Onbekend

- ADVERTENTIE -

Wij steunen Huisarts-Nascholing.nl